5/12/2020

Unió de Pagesos demana a les administracions que articulin instruments per a la viabilitat de les granges d’oví i cabrum


Unió de Pagesos demana a les administracions que articulin amb urgència instruments per fer possible la viabilitat de les granges d'oví i cabrum tenint en compte la greu situació per la que passa el sector, agreujada amb els problemes derivats dels efectes de la covid-19.
 
El sindicat demana un ajut específic per a la producció perduda durant el període de Setmana Santa. Tot i que el Ministeri d'Agricultura va publicar el 5 de maig un Reial decret que preveu un ajut específic per al sector, el sindicat considera que el pressupost és insuficient. Aquest ajut, que es pot sol·licitar a través d'una DUN, va destinat als productors que no han pogut comercialitzar els xais i cabrits, gràcies a les aportacions d'Unió de Pagesos. El Departament d'Agricultura es va comprometre a completar el pressupost fins a 12 euros per reproductora. Segons els càlculs del sindicat, el pressupost del Ministeri només cobriria quatre euros per cada reproductora, amb limitació a 100 animals per granja segons l'ordre estatal, però així i tot, no és suficient.
 
Per al sindicat, cal prioritzar les explotacions més professionals. En aquest sentit, demana que s'asseguri que l'ajut arribarà primer a les granges amb titular professional i amb un nombre mínim d'animals més elevat.
 
Unió de Pagesos també reclama una regulació de l'autorització de petits escorxadors o escorxadors mòbils per afavorir que els ramaders puguin comercialitzar la seva producció, així com l'autorització d'obradors.
 
El sindicat també considera que cal identificar correctament l'origen de les canals, com marca la normativa europea, ja que afavoriria que el consumidor identifiqués el producte de qualitat produït a Catalunya.
 
L'agreujament de la crisi del sector oví i cabrum pel covid-19 posa de manifest mancances del sector com la manca de contractes per comercialitzar la producció. En aquest sentit, la iniciativa d'Unió de Pagesos Pagesia a casa, que permet posar en contacte productors i consumidors a través de l'enllaç pagesiaacasa.cat, és una oportunitat per a la comercialització de venda directa.