5/19/2020

PREGUNTA DEL SENADOR MANEL DE LA VEGA (PSC)

Davant l'imminent entrada en vigor de l'Acord de Lliure Comerç entre la Unió Europea i la República Socialista de Vietnam, que va ser aprovat pel Parlament Europeu el passat 12 de febrer de 2020, el senador Manel de la Vega es mostra preocupat per les conseqüències que podrien derivar-se'n en el sector arrossaire del Delta de l'Ebre. En aquest sentit, va formular pregunta per escrit al Govern d'Espanya sobre les mesures i mecanismes que tenen previst implementar per vigilar que no se sobrepassin els contingents en les quantitats d'arròs del Vietnam que podran entrar a la Unió Europea lliures de drets.

Pel Govern d'Espanya, donat que el sector de l'arròs ha estat considerat com a un sector sensible durant les negociacions, no s'ha portat a terme una liberalització de les línies aranzelàries més importants per a l'industria i productes europeus. En els contingents negociats amb Vietnam per a tota la Unió Europea està previst que se'ls hi estableixin   les normes d'aplicació de contingents similars, com són la necessitat d'un certificat d'importació, exclusivament durant un període estipulat de temps, emetre certificats d'autenticitat per part de l'autoritat competent del país exportador, així com la comunicació de les quantitats sol·licitades per obtenir els certificats d'importació, i les quantitats expedides i importades d'acord amb el certificat.

Seran les Duanes Comunitàries i la Direcció General de Fiscalitat i Unió Duanera de la Comissió Europea que controlarà l'obertura, utilització i tancament dels contingents, i les Duanes de cada Estat membre, vigilaran el compliment dels acords comercials. Quan un contingent arribi a la frontera i ja s'hagi complert el còmput previst en el contingent, s'haurà de pagar l'aranzel establert per a les operacions fora d'aquest.

El Govern d'Espanya ha treballat durant mesos per traslladar a les autoritats europees la seva preocupació per l'augment de les importacions d'arròs procedents de tercers països, és en aquest sentit que s'està treballant per proporcionar estabilitat al sector, afavorint la internacionalització en un context de comerç cada cop més globalitzat, on s'estan explorant nous mercats per mantenir la seva competitivitat.

En les negociacions el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, amb la participació d'altres països, ha aconseguit una partida específica de promoció de l'arròs. 2,5 milions d'euros, destinats a programes múltiples en el mercat interior de la Unió Europea, que és el principal destí de les nostres exportacions