5/08/2020

La Generalitat invertirà 3,7 MEUR al port de l'Ampolla per reparar els danys estructurals causats pel Gloria

L'empresa pública Ports de la Generalitat està executant les obres d'emergència per reparar els danys estructurals ocasionats pel temporal Gloria al port de l'Ampolla (Baix Ebre). Les parts més afectades d'aquesta infraestructura han estat el dic de recer, les esplanades adossades al dic i el moll de pesca. Les obres tindran un cost de 3,7 milions d'euros i un termini d'execució de nou mesos.

Aquest dimecres, el director general de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez Comes, ha visitat les obres, acompanyat de l'alcalde de l'Ampolla, Francesc Arasa, el patró major de la Confraria de Pescadors, Josep Molina, i el president del Club Nàutic Ampolla, Jordi Brull. Durant la visita Gómez Comes ha comentat que "aquestes obres han de reparar els desperfectes fets pel Gloria, donar més seguretat i estabilitat al port de cara a futurs temporals i adaptar la infraestructura al canvi climàtic".

 El port de l'Ampolla va patir forts depassaments d'onatge del temporal Gloria, amb ones de 7 metres d'alçada que van provocar desperfectes a l'escullera exterior i a l'extrem del dic del costat de la bocana, així com danys estructurals a les esplanades adossades al dic i al moll pesquer. També van quedar afectades les casetes de pescadors i el subministrament elèctric. Quan va finalitzar el temporal, l'Administració portuària va actuar amb celeritat per treure del fons de la dàrsena pesquera, les xarxes de pesca i els estris de pescar que l'onatge havia tirat del moll a l'aigua, ja que posaven en risc la navegació de les embarcacions pesqueres. Així mateix, es van netejar els molls de les restes vegetals, pedres, fustes, residus i terra que l'onatge i les riades havien arrossegat fins al port.

Obres de reparació

Per poder avaluar les afectacions a la infraestructura portuària s'han fet topografies, batimetries, inspeccions submarines i estudis del clima marí i de la meteorologia. Amb els resultats extrets d'aquests estudis, s'ha redactat el projecte constructiu per reparar els danys del port de l'Ampolla.  Les obres consistiran en el reforç del dic amb la reposició de blocs d'escullera, el recreixement i la construcció d'un botaones a l'espatller, i la reparació estructural de les esplanades adossades al dic i del moll de la pesca.

 

L'actuació ha començat amb la retirada dels estris de pesca de sobre del moll i l'enderroc de les casetes de pescadors adossades al dic, ja que havien patit desperfectes. Actualment, s'està fent la reparació de l'estructura del moll de la pesca i de les esplanades adossades al dic. L'objectiu és tenir les esplanades a punt per poder passar la maquinària que ha de reposar les peces d'escullera a la part exterior del dic. Paral·lelament, s'ha creat un espai per descarregar el peix de les embarcacions i poder portar les caixes amb els carros fins a la llotja. Joan Pere Gómez ha dit que l'endemà del temporal "Ports va donar una resposta ràpida als pescadors amb una actuació d'urgència per treure del fons del port els estris de pesca que s'havia endut la llevantada". Gómez ha afegit: "Ara hem habilitat un espai perquè l'activitat pesquera continuï funcionant amb la normalitat que permet una obra d'aquesta envergadura".  

Quan la maquinària pugui circular per sobre del moll i s'instal·li la grua, s'iniciarà la part exterior de les obres amb la reposició dels blocs d'escullera per reforçar i donar estabilitat al dic de recer. Prèviament, es farà la retirada de l'escullera i la neteja del fons marí en els tres trams del dic. L'espatller es reforça contra els depassaments dels onatges de futurs temporals amb un recreixement de l'espatller i amb la construcció d'un botaones al costat de mar, per tal de donar més estabilitat a la infraestructura i evitar nous depassaments d'onatge amb futurs temporals similars al Gloria.

Un cop haurà finalitzat el reforç del dic de recer, es construiran les noves casetes de pescadors, i es pavimentaran les esplanades i el moll de pesca. Aquest moll es dotarà d'una nova xarxa elèctrica amb noves torretes de llum i  a l'espatller es col·locarà nou enllumenat públic.