5/08/2020

Es prorroga licitació laredacció del projecte bàsic, el projecte executiu i la direcciód'obra del nou Consultori Local de Jesús

Infraestructures.cat ha publicat pròrroga de licitació per a la redacció del projecte bàsic, el projecte executiu i la direcció d'obra del nou Consultori Local de Jesús. El termini per presentar ofertes finalitza el 27 de maig, moment a partir del qual s'iniciaran els tràmits d'adjudicació.


Tal com es va informar, la redacció del projecte bàsic, el projecte executiu i la direcció d'obra d'aquesta instal·lació compta amb un pressupost de 149.332,81 euros, sense IVA i, un cop adjudicat i formalitzat el contracte, aquest s'haurà de lliurar en un termini de 7 mesos.


L'actual projecte és un projecte de construcció d'un nou consultori local en un solar cedit per l'Ajuntament al CatSalut. El nou equipament permetrà disposar d'espais assistencials més adequats per a l'atenció sanitària i millorar l'accessibilitat per a persones amb alguna discapacitat.


El nou equipament es trobarà ubicat en una superfície de 240 metres quadrats cedida per l'Ajuntament al CatSalut situada a la partida de Sant Bernabé, al sud de l'avinguda Maria Rosa Moles.


El nou Consultori Local de Jesús donarà resposta a les necessitats actuals i futures de la població de Tortosa, ja que s'ha plantejat per a una població de referència màxima de 4.000 habitants que incorpora la població actual, l'estacional i la futura, segons l'aplicació dels creixements relatius de les projeccions de població de l'Idescat, adequades a la divisió territorial sanitària en un horitzó temporal a l'any 2030.


A més dels espais no assistencials, tenint en compte els elements de criteri demogràfic, es concreta una dotació d'espais assistencials per aquest equipament de 2 sales de consulta de medicina de família i 1 de pediatria; 3 sales de consultes d'infermeria (1 d'elles específica per a l'atenció pediàtrica), 1 sala de consulta polivalent i extraccions, 1 sala de tractaments d'emergència i observació i 1 aula de grups i educació sanitària.


Un cop realitzada la redacció del projecte, el CatSalut licitarà les obres i l'equipament d'aquest nou espai assistencial de la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre.