5/20/2020

Els centres residencials de gent gran de discapacitats i de salut mental de les Terres de l’Ebre no tenen actualment cap cas covid

A les Terres de l'Ebre tenim 18 residències de gent gran, 2 llars i 7 residències de discapacitats intel·lectuals, 1 residència de discapacitats físics, 1 llar residència de malalts mentals i 4 pisos o llars en suport i 56 recursos d'infància protegida. Cal destacar que en aquests darrers no hi ha hagut cap cas de covid positiu.


Rosa Ana Fatsini, gerent territorial de Treball, Afers Socials i Famílies a les Terres de l'Ebre ha posat en valor "la coordinació que hi ha hagut entre el nostre departament i el departament de Salut alhora de gestionar la crisi covid al nostre territori. Una coordinació estreta d'abans que direcció general d'autonomia personal i discapacitat de la qual depenen les residències passessin al departament de salut ja hi era. A aquesta, sumada al que vèiem a d'altres llocs i aplicant les mesures que el protocol ha estipulat han permès tenir els resultats que hem tingut a l'Ebre en aquesta crisi i en els nostres recursos residencials".


Fatsini ha remarcat que aquesta coordinació que ha permès que al territori el "personal social d'aquests centres hagi pogut gaudir del material necessari, així com la coordinació amb la primària per tal de poder fer en tot moment tant les proves, al principi a personal simptomàtic com, posteriorment, tant a residents com a treballadors".


Finalment Fatsini ha reconegut el paper de "la primària de serveis socials en el suport i seguiment a les persones i a la gent gran vulnerable que està en els domicilis. La funció de la primària de serveis socials ha estat una funció de contenció i de gestió de casos". També ha recordat que s'està "treballant en la reobertura de centres de dia però sent molt cauts, amb precaució i analitzant els casos treballant-ho conjuntament amb el Departament de Salut.


Per la seva part la gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, Mar Lleixà ha destacat que "a mesura que ha anat avançant aquesta pandèmia han anat evolucionant els protocols. En un primer moment es realitzaven PCR aquelles persones que tenien simptomatologia, tant residents com professionals. Posteriorment, es va fer un cribratge generalitzat en persones asimptomàtiques gràcies a les quals de les 2.966 proves, només va haver-hi 4 positius".


Lleixà ha posat en valor el nomenament de delegades territorials a la regió sanitària en l'àmbit residencial. A les Terres de l'Ebre la persona designada va ser Íngrid Roca, infermera que ha liderat tot l'acompanyament a l'àmbit residencial.


Entre les tasques realitzades s'inclouen les visites a les diferents residències en col·laboració dels professionals de l'Agència de Salut Pública i, en algunes de les ocasions també per part de Metges Sense Fronteres, per poder emetre informes i fer recomanacions quant a sectoritzacions, aïllaments, formació i circuits interns.


En el cas residencial s'ha treballat per poder-les classificar en funció de com eren capaces de seguir les recomanacions establint residències verdes, taronges i vermelles. Els centres verds són covid negatiu que no tenen casos d'aïllament preventiu i prodran començar el procés de reingrés de persones que estan als domicilis i de retorn de persones que estan als hospitals d'aguts o de les visites de familiars. Els centres taronges són aquells que estan zones netes i brutes treballant de manera conjunta o en els que hi ha aïllaments de forma preventiva i els centres vermells els que tenen pacients covid positius. A les Terres de l'Ebre, actualment hi ha 10 centres verds i la resta estan catalogats com a taronja.


Lleixà també, ha assenyalat el rol dels equips d'atenció primària que han garantit i garanteixen un seguiment als centres durant els set dies a la setmana i durant les 24 hores, a més de la formació realitzada en l'ús d'EPI als professionals d'aquests espais i també en la recollida de mostres PCR.Per la seva part, Íngrid Roca ha informat que a data d'avui "hi ha un 0 per cent de persones amb simptomatologia covid en els centres residencials de les Terres de l'Ebre, gràcies a l'esforç conjunt de tots els equips".


Des de l'entrada en Fase 1 el centres residencials estan recuperant el pla de convivència i desescalada i es garanteix també que les mesures de prevenció estan garantides als centres. En aquest sentit Roca ha destacat que "s'estan realitzant visites per part de familiars en els centres verds de forma encorsetada, amb mesures molt restrictives, organitzades i autoritzades pels centres verds minimitzant màxim el risc per als usuaris".


Aquestes visites de familiars estan programades per part de les residències, sempre donant prioritat a les persones que pateixen una malaltia crònica descompensada. Les visites es programen un cop a la setmana, per a una única persona de la família del resident, essent sempre la mateixa, amb l'acompanyament d'un professional del centre per garantir que no hi hagi aproximament i es mantinguin en les distàncies socials garantides. Els familiars, tot i fer visites, no entren dins dels centres, s'adapten espais externs com les entrades o d'altres.


El fet que les Terres de l'Ebre estiguin en Fase 1, a més de les visites de familiars, permet el retorn de residents que estaven als domicilis o ingressats en sociosanitaris o hospitals prèvia PCR negativa i amb aïllament de 7 dies.


En aquest sentit Lleixà ha puntualitzat que "en la Fase 2, per a la qual s'ha demanat que les Terres de l'Ebre puguin ser-ho a partir de dilluns 25 de maig s'ampliaria a la resta de residents, no només als que tenen malalties amb descompensació, sempre seguint les mesures de prevenció, protecció i de distància".


Lleixà ha agraït el suport dels professionals de la salut i de l'àmbit residencial per crear equip i per sumar amb la col·laboració dels familiars dels residents.