5/08/2020

ElMinistre de Ciència i Innovació, PedroDuque, ha comparegut al Senat, a petició pròpia, per informar sobre les línies generals del seu departament i les mesures adoptades per la COVID-19

La Comissió de Ciència, Innovació i Universitats, presidida en el dia d'avui pel Senador Ebrenc Manel de la Vega,  ha estat l'escenari de debat i discussió sobre les preguntes dels diferents grups del Senat dirigides al Ministre, qui ha posat de manifest que el govern està impulsant el protagonisme de la investigació i la ciència i subratlla  l'aposta  del Govern per la ciència contra el virus i reconeix la capacitat d'adaptació de les universitats. El cercle comença en la investigació i l'educació superior y continua amb una transferència cap a la societat a través de les empreses, que a la vegada han de proveir de recursos a la ciència i a la societat.

Si abans de la COVID el govern ho teníem clar, ara es fa més evident que ha de canviar el temps de la irrellevància espanyola, i aconseguir el lideratge. Per aquest Govern, el marc europeu és un dels principals eixos de les polítiques i és, més a més, de capital importància pel nostre sistema de I+D+i

El ministre ha defensat un acord polític entre totes les formacions per augmentar la despesa en I+D+i, que ha d'anar destinada fonamentalment a la contractació d'investigadors i potenciar  la inversió privada en investigació (inversió publico-privada), així com un pla de renovació de l'equipament científic, i atreure grans estructures internacionals.

L'activitat científica no ha parat en aquest període d'alarma. L'Institut Públic de Salut Carles III lidera una xarxa europea per la coordinació d'estudis virològics sobre la prevenció i el control de la COVID-19. Mil set-cents vint investigadors continuen amb el seu treball gràcies a la pròrroga del seu contracte. Actualment s'està treballant en mètodes de diagnòstic, en prediccions epidemiològiques per a escenaris futurs, en la cerca d'antivirals, i en un projecte de candidat a vacuna amb patent pública , a part de l'accés a possibles altres vacunes mundials, ja que estem participant en la Conferència Mundial de Donants per combatre el coronavirus

La situació a la qual ens ha portat una pandèmia d'aquesta magnitud, ha fet evident disposar de dades fiables per a la presa de decisions que solament ens les ha pogut aportat la comunitat científica. "Hem de reforçar l'aposta pel coneixement. La ciència i la innovació són les peces angulars per a la reconstrucció del país", ha acabat dient el Ministre.