5/15/2020

Aquest Dia Internacional contra LGTBIfòbia reivindica la salvaguarda dels drets de les persones del col·lectiu en especial davant la situació excepcional per la Covid19


L'any 1990 l'OMS eliminà l'homosexualitat de la llista de trastorns sexuals, adoptant-se la data del 17 de maig com a Dia Internacional de la lluita contra l'Homofòbia (lesbofòbia i gaifòbia), la bifòbia i la transfòbia


El proper diumenge, 17 de maig, el Govern de la Generalitat, els ajuntaments i les institucions catalanes, el Consell Nacional LGBTI i les entitats s'adhereixen al Dia Internacional de la lluita contra l'Homobòfia: lesbofòbia, gaifòbia, la bifòbia i la transfòbia, adoptada des de l'any 1990 quan l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va eliminar l'homosexualitat de la llista de trastorns sexuals.


Aquesta jornada recorda que cal donar resposta a tota situació de discriminació, d'injustícia i de violència envers les persones per llur identitat de gènere o llurs orientacions sexuals i afectives. També en aquesta jornada es condemna totes les actituds de rebuig, de prejudici i d'hostilitat contra lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals; fent una aposta pel reconeixement de la llibertat i la igualtat entre totes les persones en una societat democràtica i plural. Alhora que es fa una crida a tots els poders polítics, institucions, entitats i col·lectius i a tota la societat civil per a eradicar tot tipus de discriminació i violència per raó d'identitat de gènere o d'orientació afectiva i sexual.


Aquest 17 de maig, i a causa de la situació d'excepcionalitat que vivim, causada per la pandèmia de la COVID19, cal reivindicar de manera molt especial la salvaguarda dels drets de les persones del col·lectiu LGBTI, sigui en les situacions de confinament, sigui en els espais públics un cop aquest finalitzi. I alhora comprometre's a una especial atenció i seguiment de totes les situacions de vulnerabilitat perquè el col·lectiu LGBTI no en surti ni sanitàriament, ni laboralment, ni socialment damnificat.