5/29/2020

Agricultura convoca novament ajuts destinats a subvencionar la compra de saponines per lluitar contra el cargol poma al delta de l'Ebre

L'objectiu principal de lluita contra la plaga del cargol poma és rebaixar la densitat de les poblacions a l'hemidelta esquerre de l'Ebre i evitar la seva propagació al marge dret, on n'han aparegut focus puntuals. Aquestes continuen sent les actuacions prioritàries consensuades en el marc de la Comissió Tècnica que treballa per controlar aquesta espècie invasora que afecta els arrossars. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) acaba de convocar una nova línia d'ajuts per als agricultors arrossaires destinada a subvencionar les saponines, el mètode més efectiu per al control del cargol poma.

Per consensuar amb el sector el conjunt d'actuacions a dur a terme contra aquesta plaga, es va crear la Comissió Tècnica Sectorial de Seguiment del Cargol Poma al Delta de l'Ebre. Coordinada pel DARP, hi estan representats  el Departament de Territori i Sostenibilitat, el Parc Natural, les Comunitats de Regants, les Organitzacions Professionals Agràries, la Federació de Cooperatives, l'Agrupació de Defensa Vegetal, les entitats ambientalistes, Forestal Catalana i l'IRTA.

Aquesta Comissió Tècnica es va reunir el passat 30 d'abril i va acordar les actuacions 2020 de lluita contra el cargol poma dins del marc del Grup Ad hoc, creat i subvencionat en el marc de l'operació "Conservació de la biodiversitat i lluita contra espècies invasores al delta de l'Ebre" inclosa en el Programa de desenvolupament rural (PDR 2015-2020) de Catalunya. Aquest programa, de 5 anys de durada, ha comptat amb un pressupost de 5.000.000 d'€.


En relació amb el control de la plaga, actualment l'objectiu principal a l'hemidelta esquerre de l'Ebre és rebaixar la densitat de les poblacions de cargol poma, evitar la invasió de noves parcel·les de cultiu i actuar sobre els arrossars ja envaïts per impedir que siguin la font d'una nova invasió cap a altres camps o cap als sistemes de reg i drenatge. També és prioritari evitar la seva propagació a l'hemidelta dret, on n'han aparegut focus puntuals aquests darrers anys. L'objectiu a l'hemidelta dret és l'erradicació, i per això s'efectuen tractaments físics o tractaments intensius en les parcel·les afectades, mesures de control en els canals de desguàs i també actuacions preventives per evitar que les màquines agrícoles i els planters siguin fonts d'introducció del cargol cap a aquest hemidelta.

La gestió i el maneig en la xarxa de regs i desguassos, els tractaments amb aigua de mar i el control del cargol en el riu Ebre i la seva llera formen part també de les actuacions desenvolupades per contenir la plaga.

El tractament amb saponines, el més efectiu

Un cop el camp està inundat i sembrat i es veu que està  infestat de cargol poma, el mètode més efectiu és el tractament amb productes a base de saponines. És per aquest motiu que el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha convocat novament enguany una línia d'ajuts per als agricultors arrossaires destinada a subvencionar en un 33% els costos derivats de la compra de saponines que s'efectuïn en el període comprès entre el 17 d'abril i el 13 de novembre de 2020. L'import global d'aquests ajuts enguany puja a 120.000 €.

 

Erradicat el cargol poma de la zona arrossera de Pals

 

A la zona arrossera de Pals, als municipis de Palau-sator i Fontanilles al Baix Empordà, es va detectar presència de cargol poma l'estiu de 2015. Les contundents actuacions dutes a terme aquests darrers anys han aconseguit erradicar el cargol poma en aquella zona. Les actuacions realitzades també han estat consensuades per la Comissió Tècnica de Seguiment del Cargol Poma a la zona arrossera de Girona.

 

Perquè una plaga es consideri erradicada han de passar com a mínim els  quatre anys que fixa la UE. A Girona, es va donar per erradicat el cargol poma a finals de 2019, i la d'aquest any serà la segona campanya que es deixa sembrar arròs a la zona demarcada.