4/24/2020

Unió de Pagesos reclama al Ministeri que es comprometi a aplicar la verema en verd per a una superfície mínima del 30% a Catalunya i que cobreixi el 50% del valor de la collita eliminada

Unió de Pagesos demana al Ministeri d'Agricultura que es comprometi a posar en marxa la verema en verd per a una superfície mínima del 30% a Catalunya i amb un pressupost suficient, i que cobreixi el 50% del valor del raïm destruït, més el cost de l'eliminació, com a mesures urgents per combatre la greu crisi del sector. El sindicat també està a l'espera que la Comissió Europea concreti mesures per al sector i aprovi flexibilitzar les ja existents en el marc del Pla de Suport Vitivinícola Espanyol (PASVE).
 
El sindicat aposta per la verema en verd com la mesura que més pot contribuir a eliminar des de l'origen els excedents de producció, abans que es converteixin en vi i calgui aplicar altres mesures que no beneficiaran directament els viticultors. És una mesura voluntària per als viticultors, que eliminarien el raïm de determinades parcel·les abans de madurar per evitar els excedents abans que es produeixin. Itàlia aplica aquesta mesura des de fa més de 10 anys, de forma regionalitzada, amb primes que entre 3.800 i 4.500 euros per hectàrea per raïm genèric.
 
El Ministeri d'Agricultura té establert un sistema de càlcul de la prima de la verema en verd per a l'Estat espanyol, mitjançant el Reial Decret 1363/2018, de 2 de novembre, que només cobreix el 25% del valor del raïm destruït, quan el màxim que permet ara la Unió Europea és del 50%, com aplica Itàlia. El sindicat reclama al Ministeri que modifiqui aquest Reial Decret per establir un import d'ajut que cobreixi el 50% del valor de la collita, de manera que  sigui entre 2.500 a i 3.500  euros per hectàrea, segons els rendiments de les parcel·les i preus mitjans de la zona dels darrers anys.
 
Unió de Pagesos també demana que el pressupost previst pel PASVE a l'Estat espanyol aquest 2020, que és de 210,332 milions d'euros sense la part que es va destinar a pagament únic, s'esgoti del tot i no s'executi la despesa en anys posteriors, perquè el sector necessita ara les ajudes, i més tenint en compte que la Unió Europea preveu aprovar la flexibilització de l'ús de les mesures dels programes.
 
El sindicat reclama que tot el pressupost que enguany no podrà ser executat a les mesures de promoció a països tercers (50 milions d'euros previstos), a inversions (previstos 56 milions d'euros previstos) i a reestructuració (72,53 milions d'euros), es destini a l'aplicació de la verema en verd. Demana que a Catalunya s'hi pugui arribar a acollir una superfície suficient, que s'hi puguin encabir les parcel·les que vulguin els viticultors. Per això es valora que no sigui inferior al 30% de la superfície de Catalunya, i demana que, com a Itàlia, sigui la comunitat autònoma la que decideixi per quines categories o zones s'estableix, i amb quines primes, cobrint sempre el 50% del valor del raïm i del cost de destrucció.
 
El sindicat ha demanat, a més, al ministre d'Agricultura, Luis Planas, a través d'Unió d'Unions, que aprovi la destil·lació de crisi amb fons propis i amb destí per alcohol d'ús sanitari. Unió de Pagesos considera que aquesta mesura ha de comportar un ajut suficient del Ministeri als destil·ladors perquè el preu de compra del vi per destil·lar sigui prou elevat per no enfonsar el preu del vi amb denominació d'origen o amb indicació geogràfica protegida. Tot i això, caldrà estar amatents a les mesures que França, Itàlia i el Govern espanyol demanen a la Unió Europea com ara destil·lació de crisi amb fons comunitaris i el possible emmagatzematge privat.
 
Amb tot això, Unió de Pagesos considera que en l'àmbit de la DO Cava, el Consell Regulador i les administracions implicades han de prendre mesures addicionals a curt, mitjà i llarg termini.