4/23/2020

Unió de Pagesos insta les forces polítiques que defensin un pla de reestructuració de la fruita dolça estatal al Projecte de llei de mesures urgents en matèria d'agricultura i alimentació

Unió de Pagesos ha demanat als grups polítics al Congrés que defensin la proposta d'un pla de reconversió de la fruita dolça amb un suport de 85 milions d'euros al Projecte de llei de mesures urgents en matèria d'agricultura i alimentació, el termini de presentació d'esmenes del qual acaba el 29 d'abril. El sindicat, conjuntament amb la coordinadora estatal Unió d'Unions, ha presentat un paquet de propostes d'esmena a aquesta futura llei, que té per objectiu millorar la rendibilitat al camp, entre les quals també modificar la Llei per la millora del funcionament de la cadena alimentària amb una definició de la posició de domini.
 
Unió de Pagesos proposa que el Pla de reconversió de la fruita contempli per a les plantacions de préssec i nectarina un ajut del 40% de la inversió de 12.500 euros per hectàrea. Aquesta mesura hauria de comptar amb un pressupost no inferior als 45 milions d'euros per assolir l'objectiu de reconvertir 10.000 hectàrees de presseguers i nectariners a altres conreus i, així, retirar del mercat a l'entorn de 250 milions quilograms de producció anuals. La proposta també inclou el mateix suport del 40% de 19.440 euros per hectàrea per a la reconversió varietal de pomes amb un pressupost de 20 milions amb l'objectiu de reconvertir 2.500 hectàrees a tot l'estat espanyol. Amb el mateix percentatge d'ajut contempla el suport a la reconversió varietal de cirerers i pruneres a altres conreus, cosa que fa que el conjunt del pressupost per a la reconversió pugi a 85 milions d'euros.
 
El sindicat, entre altres aspectes, també proposa una línia de liquidesa de fins a 25.000 euros per als fructicultors, acollida en el règim d'ajuts de minimis de la Unió Europea, per afrontar les despeses de la campanya. Les esmenes proposen que el Ministeri d'Agricultura tingui un mecanisme de seguiment dels preus en origen que permeti diagnosticar les situacions de pertorbació de mercat.
 
Unió de Pagesos, que ja va aconseguir l'activació el 2019 d'un Pla d'arrancada de la fruita dolça assumit per l'administració catalana, en reclamava el compromís de l'Estat. També a Catalunya funciona l'Observatori de preus agroalimentaris per al préssec i la nectarina des del 2017.
 
D'altra banda, Unió de Pagesos a través d'aquestes esmenes presentades amb Unió d'Unions reclama resoldre la manca de concreció de la llei espanyola de la cadena alimentària en la definició de la posició de domini i establir una quota de mercat del 8% per poder perseguir els abusos que s'hi puguin donar. També proposa que aprofiti l'aprovació de llei de mesures urgents per realitzar la transposició de la Directiva de pràctiques deslleials de la Unió Europea que l'Estat no hauria de retardar. Entre altres, també, el sindicat fa un proposta que faci aplicable la venda a pèrdues, com el preu inferior al cost d'adquisició sumat als costos fixos i variables efectius del producte, corregint aquells aspectes dins la llei espanyola que impedia que s'ajustés a les normes del mercat interior de la Unió Europea.
 
En el seguit de proposades al Projecte de llei, Unió de Pagesos també inclou polítiques comercials que valorin les produccions locals, la definició de la figura de l'agricultor genuí i l'adequació dels costos socials de la contractació agrària. Així mateix, el sindicat reclama la modificació de la Llei de representativitat de les organitzacions agràries perquè aquesta es regeixi per eleccions democràtiques al camp, tal com es fa a Catalunya des del 1994.