4/08/2020

Unió de Pagesos considera insuficient la proposta d’ajut que planteja el Govern estatal per als ramaders d’oví i cabrum afectats per la crisi de la covid-19


Unió de Pagesos considera que la proposta d'ajut plantejada per l'Administració estatal per a l'oví i el cabrum, consistent en 30 euros per animal portat a l'escorxador menor o igual de quatre mesos amb un límit de 70 animals per granja o 200 en el cas de tractants, és insuficient per als ramaders del sector afectats per la crisi de la covid-19 tenint en compte el tancament dels establiments com hotels i restaurants, i la disminució del consum familiar d'aquesta carn. Cal recordar que el període de Setmana Santa és un dels moments més esperats pel sector oví i cabrum per l'augment en les vendes de xai i cabrit.
 
Per al sindicat, l'ajut proposat no s'ajusta a les actuals necessitats de sector, i per això demana al Ministeri d'Agricultura, a través de les observacions al projecte de Reial decret d'ajuts per al sector, que canviï el plantejament de la norma, limitant els beneficiaris als ramaders professionals, amb explotacions ramaderes amb un mínim de 125 animals d'aptitud càrnica i/o 65 d'aptitud lletera (eliminant tractants i centres de concentració d'animals), i limitant el nombre màxim d'animals subvencionables.
 
El sindicat proposa que l'ajut es destini a femelles reproductores i no a animals portats a l'escorxador, com preveu el Ministeri, per evitar que provoqui l'efecte contrari i acabi reduint encara més el preu de l'animal.
 
Unió de Pagesos demana que aquest ajut disposi de pressupost suficient per fer front a l'actual situació i, en aquest sentit, recorda que divendres passat, 3 d'abril, es va publicar la comunicació de la Comissió Europea que modifica el marc temporal relatiu a les mesures d'ajuts estatals destinats a donar suport a l'economia en el context actual del brot de la covid-19, ampliant el límit màxim d'auxiliable a les explotacions agràries.
 
El sindicat també demana a l'Administració catalana que verifiqui el grau de compliment de les granges catalanes respecte a l'obligació de vendre com a mínim un nombre d'animals i/o llet per rebre l'ajuda associada al bestiar oví i cabrum, i que actuï en conseqüència per assegurar que cap ramader perdi aquest ajut.