4/25/2020

Unió de Pagesos aconsegueix l’obertura a nous beneficiaris dels ajuts a l’agricultura i la ramaderia ecològiques en el Contracte Global d’Explotació 2020


Unió de Pagesos celebra que el Departament d'Agricultura hagi incorporat les esmenes presentades pel sindicat en els ajuts a l'agricultura i ramaderia ecològiques del Contracte Global d'Explotació (CGE) 2020 relatives a la incorporació d'agricultors i ramaders que s'iniciessin o ja s'haguessin iniciat en la producció agrària ecològica, però que no haguessin estat beneficiaris d'aquests ajuts en la convocatòria anterior.
 
Inicialment, Agricultura havia proposat limitar aquests ajuts als agricultors i ramaders ecològics que haguessin de renovar els compromisos adquirits en anys anteriors o que haguessin finalitzat el període quinquennal de compromisos l'any 2019 i els volguessin prorrogar, durant un any més, a l'espera d'iniciar un nou període de compromisos un cop es comencin a aplicar els nous ajuts de la Política Agrària Comunitària (PAC) post 2020.
 
Tenint en compte que els actuals ajuts de la PAC que s'articulen en el marc del Programa de Desenvolupament Rural tenen entre els seus objectius garantir la gestió sostenible dels recursos naturals i l'acció pel clima, Unió de Pagesos va defensar en les esmenes la necessitat que la pagesia que s'havia iniciat en la producció agrària ecològica després del 30 de juny del 2019 o que no els hagués sol·licitat en convocatòries anteriors, també pogués accedir a aquests ajuts.
 
Cal tenir present que, durant els dos primers anys per a conreus herbacis i horta, i durant els tres primers per a conreus llenyosos, l'agricultor ha de seguir les normes de producció ecològica però el seu producte no es pot vendre al mercat com a ecològic. Per tant, té uns sobrecostos més elevats i lucre cessant però no el valor afegit que suposa produir un aliment certificat com a ecològic. Aquest període, anomenat de conversió, té per objectiu garantir que tots els productes certificats com a ecològics estan lliures de residus no permesos en aquesta producció i pels quals són apreciats per les persones consumidores.