4/09/2020

L’Atenció Primària ales Terres de l’Ebre des de l’inici de la pandèmia s’harealitzat no presencialment en un 70 %

L'Atenció Primària de Terres de l'Ebre ha adaptat la seva organització i estratègia davant la pandèmia de la COVID-19 per donar resposta a les necessitats de la població incorporant noves formes d'atenció i contacte amb l'usuari que garanteixen el seguiment evitant desplaçaments innecessaris.


En aquest sentit s'han potenciat els canals de comunicació no presencials com les consultes telefòniques i l'e-consulta des del vessant clínic, així com la posada en marxa de canals de comunicació per agilitzar i facilitar els tràmits administratius. Aquesta tasca ha estat possible amb la implicació de tots els professionals que treballen a l'Atenció Primària tant assistencials com també personal administratiu.


Des de l'inici de la pandèmia les dades de l'Atenció Primària a les Terres de l'Ebre ens indiquen que:


El percentatge d'atenció no presencial ha estat del 70% de les consultes totals de l'Atenció Primària.

L'activitat diària telefònica ha passat de ser el 2,8% del total d'activitat al 36,7%

L'activitat diària no presencial s'ha incrementat d'un 157%, més de 2.500 visites diàries.

La activitat diària e-consulta ha passat del 0,45% al 7,28%

S'han incrementat les acreditacions de LMS de forma important

S'ha donat resposta a més de 2.000 peticions rebudes per part de la ciutadania telemàticament a través de la web (www.icsebre.cat/wg/contacta).

S'atenen a les persones amb simptomatologia compatible amb el COVID 19 i es realitza cribratge i seguiment per localitzar o prevenir possibles complicacions a través d'un registre específic a cada centre d'Atenció Primària.


Al mateix temps, s'han garantit totes aquelles activitats no demorables que requereix la ciutadania en el seguiment de les seves patologies, seguint realitzant aquella atenció presencial que ho requereix.

Un paper fonamental de l'Atenció Primària és l'atenció al domicili, evitant així desplaçaments dels usuaris, donant resposta i resolent els problemes de salut en el nivell assistencial més adient.

En l'organització de l'Atenció Primària hem de destacar la reorganització física dels diferents equips i unitats, adoptant mesures d'organització per poder assumir la demanda creixent d'atenció i el tractament adequat dels casos i, alhora, preservar la salut dels treballador garantint la diferenciació de circuïts d'atenció segons patologia en els diferents centres.


Residències geriàtriques


Des de l'Atenció Primària Terres de l'Ebre s'ha engegat un programa de suport específic a les residències del territori per tal d'assegurar l'atenció sanitària i social dels pacients institucionalitzats durant la pandèmia COVID 19.

S'ha iniciat una actuació proactiva a totes les residències per garantir la seguretat clínica dels centres, minimitzant els potencials contagis, tant en pacients com en cuidadors i professionals. Aquesta tasca s'ha fet de forma coordinada amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i la Unitat de Salut Pública territorial que ofereixen, en tot moment, assessorament i formació a les residències del territori.

En aquest sentit des de la Unitat Bàsica de Prevenció de la Gerència Territorial de l'ICS a les Terres de l'Ebre s'han ofert cursos d'utilització dels equips de protecció individual a totes les residències del territori.

L'atenció Primària de Terres de l'Ebre s'ha reorganitzat a fi de poder oferir als residents dels centres del territori l'atenció més adequada al seu estat de salut, garantint en tot moment el suport a professionals i pacients.

Des de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre i la Gerència Territorial de l'ICS a les Terres de l'Ebre agraïm l'esforç dels professionals per adaptar-se a aquest repte mantenint una atenció de qualitat, així com a la ciutadania per la seva col·laboració.