4/25/2020

Elple de l’Ajuntament de Tortosa aprova les bases per als ajuts a larehabilitació d’edificis del nucli antic i d’edificis catalogatssense cap vot en contra


El grup municipal d'ERC no sap justificar el seu vot contrari a la Comissió d'Urbanisme i ara s'absté argumentant que les bases no són suficients per a tot tipus de rehabilitació

El passat 22 d'abril es va celebrar un ple extraordinari a l'Ajuntament de Tortosa en el que es van aprovar les bases dels ajuts per a la rehabilitació d'edificis i habitatges. La sessió es va dur a terme de manera telemàtica d'acord amb les indicacions de l'estat d'alarma per la crisi del coronavirus.

Les bases es van aprovar amb el vot favorable de tots els grups municipals i l'abstenció dels regidors d'ERC, i estableixen les condicions per accedir a ajuts municipals per al foment de la millora en elements col ·lectius d'edificis del centre històric del municipi de Tortosa i dels béns catalogats que formen part del Catàleg d'edificis i conjunts urbans i rurals de caràcter històric, artístic i ambiental de Tortosa, per a l'any 2020.

Les bases incorporen millores respecte anys anteriors

Tal i com ha explicat el 1r Tinent d'alcaldessa i Regidor d'Urbanisme i Obres Públiques, Enric Roig, "aquestes bases inclouen millores sobre les anteriors en tres aspectes: d'una banda s'incrementa la dotació pressupostària, el que permetrà atorgar més ajuts; en segon lloc s'amplia l'àmbit de la zona d'actuació incorporant carrers adjacents a l'àmbit de declaració del conjunt històric i artístic; i, finalment s'han inclòs les actuacions que es duguin a terme en els béns catalogats que formen part del catàleg d'edificis i conjunts urbans i rurals de caràcter històric, artístic i ambiental de Tortosa."

Així, pel que fa a l'àmbit d'actuació, als carrers corresponents a l'àmbit de declaració del conjunt històric, s'han incorporat els carrers i places adjacents següents: carrer del Pintor Gimeno, plaça d'Agustí Querol, carrer de l'Àngel, plaça de l'Àngel, carrer de Sant Blai i carrer d'en Carbó.

D'altra banda, les actuacions subvencionables contemplades en les bases són aquelles que tinguin per objecte la rehabilitació total de façanes, les actuacions destinades a garantir l'estanqueïtat de la coberta, l'adequació de les instal·lacions comunes dels edificis d'aigua, gas, electricitat o sanejament d'acord amb les normatives vigents i les actuacions destinades a facilitar l'accés o la mobilitat a l'interior dels immobles.

Roig ha manifestat la seva satisfacció amb aquesta aprovació ja que "permetrà continuar amb la millora del nucli antic i podem tenir una visió és acurada de la situació actual de determinats immobles i evitem possibles perills deguts a elements en mal estat. A més aquest és el primer pas per continuar millorant i ampliant l'àmbit d'aquests ajuts de cara a propers exercicis."

No entenem l'abstenció ara d'ERC quan mentre estava al govern sempre va votar a favor de les bases i la resta de grups han reconegut les millores

El Regidor d'Urbanisme ha lamentat l'abstenció del grup municipal d'ERC, que ja va votar en contra a la Comissió d'Urbanisme. Roig ha recordat que mentre van estar governant, els republicans sempre van votar a favor i ara "com que els costa molt passar del vot contrari al favorable, s'han quedat a l'abstenció argumentant que aquests bases són insuficients ja que no contemplen determinades actuacions."

L'edil socialista li ha recordat que les bases han ampliat l'àmbit d'actuació i la dotació econòmica i que, "aquests ajuts es complementen amb les subvencions que atorga l'estat i que són gestionades a través de les oficines d'habitatge i que responen a actuacions com la reparació de patologies, la millora de l'eficiència energètica o l'eliminació de barreres arquitectòniques" així mateix ha manifestat el compromís de continuar treballant en aquesta línia i anar incrementant tant la dotació com l'àmbit en properes convocatòries.

Roig reitera el suport de l'Ajuntament de Tortosa a la ciutadania davant la crisi del coronavirus i agraeix als professionals la seva labor en aquest dies de confinament

En finalitzar la seva intervenció, Enric Roig va recordar que estem en una situació de crisi "no només sanitària, sinó també econòmica, social i, fins i tot intel·lectual, i que des del govern de Tortosa estem treballant i acompanyant als tortosins i tortosines, al comerç, als empresaris, a les entitats i associacions per sortir d'aquesta situació el més aviat possible i en les millors condicions." Així mateix ha agraït al personal sanitari, cososo i forces de seguretat i treballadors de serveis essencials per la seva feina aquests dies, així com al Govern d'Espanya per la tasca feta al llarg d'aquesta crisi.