4/23/2020

El PSC PREGUNTA AL GOVERN SOBRE L’ENTRADA EN VIGOR DE L’ACORD DE LLIURE COMERÇ AMB VIETNAM

El senador Manel de la Vega va realitzar una pregunta per escrit, al Govern d'Espanya, sobre les mesures i mecanisme que tenen previst implementar per vigilar que no se sobrepassin els contingents en les quantitats d'arròs del Vietnam que podran entrar a la Unió Europea lliures de drets.

Davant la imminent entrada en vigor de l'Acord de Lliure Comerç entre la Unió Europea i la República Socialista de Vietnam, que va ser aprovat pel Parlament Europeu el passat 12 de febrer de 2020, el sector arrosser del Delta de l'Ebre està alarmat per les conseqüències que podrien derivar-se. El senador De la Vega va preguntar al govern les mesures i mecanismes concrets per quan entri en vigor dit Acord. Els contingents negociats amb Vietnam per al total de la Unió Europea són 20.000 tones d'arròs closca, no destinat per a la sembra i arròs sense closca, 30.000 tones d'arròs blanquejat, i 30.000 tones de tota classe d'arròs de determinades varietats d'arròs aromàtic, i que tindrien entrada lliure de drets d'importació a la Unió Europea.

El Govern d'Espanya encara no ha pogut establir les normes d'aplicació, ja que l'Acord encara no ha entrat en vigor, però en contingents similars ja s'estan aplicant alguns requisits com la necessitat d'un certificat d'importació, exclusivament durant un període estipulat de temps, la necessitat d'emetre certificats d'autenticitat per part de l'autoritat competent del país exportador, així com la comunicació de les quantitats sol·licitades per obtenir els certificats d'importació, i les quantitats expedides i importades d'acord amb el certificat.

Seran les Duanes Comunitàries i la Direcció General de Fiscalitat i Unió Duanera de la Comissió Europea que controlarà l'obertura, utilització i tancament dels contingents, i les Duanes de cada Estat membre, vigilaran el compliment dels acords comercials. Quan un contingent arribi a la frontera i ja s'hagi complert el còmput previst en el contingent, s'haurà de pagar l'aranzel establert per a les operacions fora d'aquest.

No obstant això, el Govern d'Espanya ha treballat durant mesos per traslladar a les autoritats europees la seva preocupació per l'augment de les importacions d'arròs procedents de tercers països, demanant a la Unió que en totes les negociacions que realitzi amb tercers països potencialment exportadors d'arròs, aquest sigui considerat producte sensible, com ho ha estat en l'Acord signat amb Vietnam.

També s'està treballant per proporcionar estabilitat al sector, afavorint la internacionalització en un context de comerç cada cop més globalitzat, on s'estan explorant nous mercats per mantenir la seva competitivitat.

Les negociacions del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, han aconseguit una partida de 2,5 milions d'euros, destinada a programes múltiples en el mercat interior de la Unió Europea, que és el principal destí de les nostres exportacions. Tot i això, continuarà vigilant i atent a l'evolució del mercat per tal de preveure qualsevol situació que pugui afectar a la competitivitat del sector.