4/09/2020

Canvisen les ASSIR de l’Equip d’Atenció Primària de l’Ametlla deMar-El Perelló i al CAP Roquetes

Per tal de fer front a la situació generada per l'evolució del coronavirus SARS –Cov-2 a les unitats d'Assistència a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) s'han d'adoptar mesures d'organització per poder assumir la demanda creixent d'atenció i el tractament adequat dels casos alhora que es pugui preservar la salut dels treballadors.


Ja s'han posat en marxa des del passat dia 13 de març totes les mesures per disminuir la demanda presencial als centres, incrementant l'oferta telefònica, la gestió proactiva de les agendes i assegurant l'atenció d'aquelles demandes no demorables.


En aquest moment, en alguns centres s'han habilitat circuits alternatius d'entrada als nostres centres amb les mesures de protecció necessàries per les dones gestants i postparts.


Actualment, hi ha dos centres que no disposen d'aquesta alternativa i per això és necessari canviar la ubicació física de la consulta de la llevadora. Igualment, es continuarà fent en totes les consultes de l'ASSIR de la Gerència Territorial de l'ICS a les Terres de l'Ebre seguiment telemàtic de l'embaràs i del postpart seguint les guies i recomanacions publicades pel Departament de Salut


Per això, a partir del dilluns 13 de febrer, a l'ASSIR EAP de l'Ametlla de Mar – El Perelló Es desplaça la consulta de la llevadora des del CAP de l'Ametlla de Mar al CAP del Perelló. L'atenció es centralitzarà els dimecres, previ contacte telefònic als telèfons 977 58 10 08 o 977 58 89 14. Es garantiran totes les demandes que siguin inajornables


Pel que fa a l'ASSIR del CAP Roquetes es desplaça la consulta de la llevadora des del CAP de Roquetes a la Clínica Terres de l'Ebre. L'atenció se centralitzarà els dilluns i dijous a la Clínica Terres de l'Ebre previ contacte telefònic als telèfons 977 58 10 08 o 977 58 89 14. Es garantiran totes les demandes que siguin inajornables