4/25/2020

Agricultura lliura al Banc dels Aliments productes de la campanya de fruita i de llet a les escoles arran de l'emergència del COVID-19

Atesa la suspensió de l'activitat educativa a Catalunya com a conseqüència del coronavirus, el Departament d'Agricultura lliurarà a la fundació Banc dels Aliments els aliments dels Programes de fruita i hortalisses i de llet del curs 2019/2020 que no han pogut ser distribuïts a les escoles.

Aquests programes tenien previst abastir els centres escolars amb prop de 16.000 kg de fruita i 174.000 litres de llet entre els mesos de març i maig que ara es destinaran a persones en situació de vulnerabilitat mitjançant la xarxa d'entitats d'iniciativa social abastides pel Banc dels Aliments.

La Comissió Europea, responsable dels programes de fruita i llet a les escoles, ha donat la seva conformitat a la reconducció del pla durant aquest període d'excepcionalitat, després que el Departament d'Agricultura proposés aquesta alternativa per tal d'aprofitar els productes adquirits per proveir a les escoles i  evitar així el seu malbaratament.

Reconducció temporal del programa

En el marc d'aquests programes, el Departament d'Agricultura va concedir a AFRUCAT  un ajut per un import de 2.300.000 euros per al subministrament i la distribució de fruites i hortalisses als centres educatius adherits al programa durant el curs escolar 2019/2020. El calendari de distribució incloïa 18 racions de fruita i/o hortalisses a distribuir entre els mesos de gener i juny.

Pel que fa la provisió de llet, la conselleria va concedir a l'entitat SERHS DISTRIBUCIÓ I LOGÍSTICA, SL, l'ajut per al subministrament i la distribució de llet sencera UHT als centres educatius adherits al programa a Catalunya durant el curs escolar 2019/2020, per un import d'1.350.000 euros. L'entitat va assumir el compromís de distribuir 10 racions d'un màxim de 210 gr. de llet per alumne i mes, de gener a juny de 2020, entre tots els centres educatius adherits al programa, en envasos d'1 litre.

Fruita i llet a les escoles

Els programes de fruita i hortalisses i de llet a les escoles consisteixen a distribuir gratuïtament aquests productes als escolars de segon cicle d'educació infantil i de primària (infants de 3 a 12 anys) de centres educatius que ho demanin.


És una iniciativa de la Unió Europea amb l'acció conjunta dels departaments d'Agricultura, Salut i Ensenyament. Amb aquests programes es vol proposar el consum de fruites i de llet com una alternativa excel·lent al consum d'altres aliments amb menys qualitat nutricional.