3/21/2020

Unió de Pagesos proposa als departaments de Treball i Agricultura mesures per fer front a la propera campanya agrària davant la situació pel covid-19

Unió de Pagesos ha traslladat, en reunions amb els departaments de Treball i d'Agricultura, la preocupació per la situació que es pot generar en la imminent campanya agrària, i ha fet un seguit de propostes per tal de preveure i planificar accions per fer-hi front amb les millors garanties possibles. En aquest sentit, el sindicat Unió de Pagesos serà propositiu i farà el que estigui a les seves mans perquè la pagesia disposi de tot allò que necessiti.
 
El sindicat preveu, donades les condicions meteorològiques, un cert avançament en la campanya agrària, especialment en les zones fruiteres primerenques de cirera i raïm, i a continuació, també d'altres cultius de fruita dolça. Per aquest motiu, considera que cal articular mesures amb l'objectiu que el sector pugui disposar de la mà d'obra necessària i que les persones treballadores del camp puguin accedir a les ofertes laborals amb les condicions necessàries.
 
En primer lloc, el sindicat considera imprescindible que les autoritats competents ofereixin una informació clara i precisa sobre les condicions en el desenvolupament de les activitats, conegudes per tots els agents implicats, des del sector, les persones treballadores, administracions locals, etc., que van des de les mesures sanitàries i de prevenció, passant per la mobilitat de les persones temporeres per accedir als camps i als centres de treball, fins a la gestió dels allotjaments. En aquest sentit, Unió de Pagesos traslladarà també als departaments de Salut i d'Interior aquesta necessitat per tal que, amb temps suficient, s'articuli un protocol d'actuació conegut per tothom.
 
En segon lloc, cal reforçar en aquests moments la contractació de proximitat, model que Unió de Pagesos fa anys que defensa, que ofereix oportunitats laborals a les persones que resideixen ja en el territori, evita desplaçaments llargs, minimitza la necessitat d'allotjament, ordena la circulació de persones en el territori i afavoreix la conciliació personal i familiar de les persones temporeres. El sindicat reconeix la tasca duta a terme pel Departament de Treball, en aquest sentit, i la bona predisposició i col·laboració en la gestió de les anteriors campanyes.
 
En tercer lloc, cal suport a la pagesia que contracta, perquè pugui garantir la producció d'aliments i ajudi a mitigar l'impacte en l'ocupació en d'altres sectors a través de bonificacions a les cotitzacions de la seguretat social, l'equiparació de les especialitats de cotització de petits i mitjans autònoms agraris i la no discriminació en la cotització per aquells que contracten a temps parcial, havent de cotitzar per la base mínima independentment de les hores treballades.
 
Finalment, davant la possibilitat que es creïn pics de feina en els què es faci difícil disposar la mà d'obra necessària, Unió de Pagesos demana també a l'Administració estatal que activi els mecanismes de la seva competència, especialment en matèria laboral, per minimitzar aquest previsible impacte.
 
Cal recordar en aquest punt la instrucció 1-2020 del 6 de març del 2020 de la Secretaria d'Estat de Migracions, per la que s'habilita a treballar a menors estrangers en edat laboral, mesura que tant des del sindicat com des del Departament de Treball han reclamat, i que diverses proves pilot dutes a terme la campanya anterior havien donat resultats molt positius. En aquest sentit, Unió de Pagesos ha estat una referència per a les entitats socials a Catalunya amb les quals col·labora per a la formació i la inserció d'aquest col·lectiu.
 
Cal aprofundir en d'altres mesures de caire laboral reclamades reiteradament pel sindicat, però que en aquests moments és imprescindible que s'apliquin per afavorir l'accés al mercat de treball a persones que ho necessiten: des de la possibilitat d'accés al mercat laboral per a persones amb situació irregular i joves extutel·lats sense autorització de treball. El sindicat constata en aquest punt un increment considerable d'atencions dutes a terme per aquest col·lectiu, així com l'agilització de tots els tràmits i procediments administratius per obtenir autoritzacions de treball, i incentivar i no discriminar a les persones que treballen en les campanyes agràries fent que tinguin els mateixos drets als subsidis de desocupació que la resta que formen part del règim general.