3/05/2020

Surt a informació pública la nova declaració de zones vulnerables per contaminació per nitrats

La Generalitat de Catalunya ha posat a informació pública la revisió de les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries. Es disposa del termini comprès entre el 2 i el 20 de març per a consultar la informació de manera presencial a les diferents seus de l'ACA o bé per via telemàtica a través d'aquest enllaç.

L'ACA proposa la designació de 45 nous municipis com a zones vulnerables (consultar aquest enllaç) d'un total de 21 comarques i mantenir en la mateixa situació a la resta de localitats que fins ara estan incloses en zones vulnerables de contaminació per nitrats.

Amb les dades de seguiment dels darrers anys, els canvis han estat poc significatius en la qualitat de les aigües subterrànies respecte als nivells de nitrats.

La revisió que ara es porta a terme és fruit dels resultats obtinguts a partir del darrer informe quadriennal per al període 2012-2015, dels resultats de les xarxes de control dels Programes de Seguiment i Control duts a terme per l'ACA fins al 2018, i de les dades de nitrats provinents del Programa de vigilància i control sanitari de les aigües de consum humà de Catalunya del Departament de Salut.