3/20/2020

El Departament d'Agricultura resol favorablement els ajuts a la diversificació agrària de la convocatòria CGE 2019 per un import total de gairebé 1,2 MEUR

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya ha ajudat 12 emprenedors catalans a reforçar les explotacions agràries, mitjançant ajuts a inversions en activitats complementàries que permetin diversificar els seus ingressos i millorar la viabilitat. L'import total d'ajut atorgat ascendeix a 1.188.792,90 euros, el que representa un volum d'inversió de gairebé 3 milions d'euros.

 

L'ajut per a la diversificació agrària, regulat per l'Ordre ARP/64/2019, de 3 d'abril, que aprovava les bases reguladores dels ajuts associats al Contracte Global d'Explotació (CGE), s'emmarca en el Programa de Desenvolupament Rural (PDR.cat2020). Aquests ajuts tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Amb aquesta línia d'ajuts es pretén promoure activitats que possibilitin rendes complementàries a les explotacions agràries. Així, es dóna suport a inversions per a la diversificació econòmica de les explotacions agràries amb l'objectiu de fomentar el desenvolupament i la creació de llocs de treball, així com incrementar les rendes dels agricultors i agricultores, per tal que mantinguin l'activitat agrària en el territori.

Enguany, a més de les habituals activitats turístiques, s'auxilia dues aules d'entorn rural. La localització de les activitats auxiliades és principalment la Catalunya Central, tant pel que fa al nombre d'expedients, com pels imports invertits i subvencionats.

L'elevat import d'inversió sol·licitat ha fet necessari valorar els projectes d'acord amb els criteris de priorització establerts. Els projectes aprovats tenen una puntuació mínima de 50 punts, i es caracteritzen per estar participats per un jove agricultor recentment instal·lat i/o ésser una explotació agrària prioritària (EAP), estar ubicats en zones amb limitacions naturals, i/o ser projectes que proposin el desenvolupament d'energies renovables per a l'ús de l'activitat de diversificació.

També es preveu l'aprovació de més expedients fins a esgotar el pressupost disponible de la convocatòria, fruit de sol·licituds renunciades pels mateixos beneficiaris, i que actualment s'estan valorant d'acord amb l'ordre de priorització.

A nivell territorial, els ajuts concedits es distribueixen de la següent manera:

Serveis Territorials

Núm. Expedients

Import de subvenció

Import d'inversió

Catalunya Central

5

477.800,92 €

1.194.502,29 €

Girona

2

245.221,58 €

613.053,95 €

Lleida

2

204.882,17 €

512.205,43

Alt Pirineu i Aran

3

260.888,23 €

652.220,58

Total

12

1.188.792,90 €

2.971.982,25