3/20/2020

El departament d'Agricultura paga prop de 3M€ pendents en ajuts per fomentar una pesca i una aqüicultura sostenibles i comercialitzar els productes pesquers

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya abona a partir d'avui 3 milions d'euros pendents dels ajuts del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) corresponents a la convocatòria de 2019. En total, es paguen 100 expedients que corresponen a 71 beneficiaris per projectes del sector de la pesca, adreçats a fomentar una pesca i una aqüicultura sostenibles i a comercialitzar i transformar els productes i el desenvolupament de l'economia blava. Els 3 milions queden distribuïts de la següent manera: Tipus entitat Subvenció Expedients Beneficiaris Confraries de Pescadors i Associacions del sector Aqüícola 442.099,7 26 14 Empreses del sector pesquer, aqüícola, comercialització i transformació de productes pesquers 1.395.830,4 46 40 Entitats públiques (Ajuntaments, Consells comarcals, Universitats, Centres de recerca, etc) 1.036.021,02 26 15 Grups d'Acció Local Pesquera (GALP) 43.209,8 5 2 Total general 2.917.161,10 100 71 Amb aquest pagament, la xifra total de l'ajut assoleix un import total de 6 milions d'euros. La intensitat d'ajuda pública serà del 50% per la majoria d'inversions, incrementant aquest percentatge al 60% per Confraries de Pescadors i Federacions de Confraries i Associacions del sector aqüícola. Es preveu que aquestes ajudes arribin a dinamitzar més d'un centenar de projectes i generar una inversió d'uns 12 M€.