3/28/2020

El Consell Comarcal vehicula el repartiment de les mascaretes elaborades pel Grup de Costureres de la Terra Alta

Davant la clara preocupació existent perquè el mercat no disposa de les mascaretes necessàries de protecció per fer front al coronavirus, el Grup de Costureres de la Terra Alta fa dies que treballa des de casa per elaborar-ne amb la finalitat de facilitar-les a la ciutadania, que no en troba enlloc. Per aquest motiu, el Consell Comarcal de la Terra Alta s'ha posat en contacte amb els ajuntaments de la comarca per fer-les arribar a aquells municipis que estiguin interessats en distribuir-les entre els seus veïns. D'acord amb les peticions, el Consell Comarcal es coordinarà amb el punt de fabricació i recollida de mascaretes per evitar el màxim de desplaçaments possibles. En aquest cas, els ajuntaments que rebin les mascaretes encomanades seran els responsables de desinfectar-les abans de lliurar-les a les persones que les utilitzaran.

Cal agrair la tasca que du a terme de manera incansable el Grup de Costureres de la Terra Alta per col·laborar en l'intent de frenar el coronavirus. En tot cas, el Consell Comarcal recorda que aquestes mascaretes de cotó fetes a casa no estan homologades ni pel Departament de Salut, per fer-ne un ús sanitari; ni pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per ser utilitzades en el Servei d'Atenció a Domicili (SAD). Tot i així, són una mesura de protecció de la qual se'n pot fer ús en altres àmbits més personals, de protecció individual i d'ús domèstic. Cal incidir en el fet que l'ús de les mascaretes ha d'anar acompanyat de la resta de mesures d'higiene i protecció marcades pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.