3/24/2020

El Col·legi de Psicologia posa un telèfon d'assessorament per a la ciutadania pel confinament pel covid

La crisi generada per l'epidèmia SARS-COVID19 i el confinament obligatori de la ciutadania pot agreujar situacions d'estrès habituals que viuen les famílies: parelles en procés de separació, transicions difícils, possibles conflictes intergeneracionals, dificultats per establir normes i límits, situacions de conflicte amb adolescents, situacions de desgast relacional, amb deteriorament dels llaços amb la comunitat o solitud no desitjada, sobrecàrrega per afrontar el rol parental, etc.

Per tot plegat, el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya en coordinació amb l'Àrea Bàsica de Serveis Socials (SBAS) dels ajuntaments i els Consells Comarcals han reforçat el servei telemàtic de suport psicològic gratuït a la ciutadania. El telèfon habilitat per l'assessorament psicològic del Col·legi de Psicologia és el 659 584 988. Qualsevol persona que ho necessiti el pot fer ús. Si detecteu qualsevol situació de vulnerabilitat al vostre entorn, podeu adreçar-vos al Servei Bàsic d'Atenció Social del Consell Comarcal al 977401851 de 9.30 h a 13.30 h o a acciosocial@riberaebre.org

Es posarà especialment èmfasi en l'atenció als col·lectius més vulnerables i es garantirà el servei per la via del telèfon o la videoconferència, si és possible. El servei tindrà per objectiu:

 

- Assessorar les famílies per reduir la situació d'estrès que pot generar el desconeixement i les possibles informacions errònies.

- Facilitar a les famílies recursos lúdics i culturals els quals podran accedir de manera virtual per tal de reduir l'avorriment o l'estrès que pot implicar l'aïllament al domicili.

- Donar recursos pedagògics i informació sobre com abordar la situació amb els infants, els adolescents i les persones grans, adaptada a cada situació particular.

- Impulsar la creació de reunions de grups virtual de 8-10 famílies, amb l'objectiu d'oferir un acompanyament grupal terapèutic o socioeducatiu per mitigar l'aïllament i compartir recursos i experiències (només en casos que sigui possible).

- Posar-se a disposició dels professionals dels Serveis Socials per tal de donar suport sobre parentalitat o qualsevol qüestió relacional que els professionals ho requereixin.