3/28/2020

Comunicat del Col·legi de Periodistes a les Terres de l'Ebre


En relació a la notícia que ahir al vespre va publicar un mitjà de comunicació informant sobre un suïcidi, la Demarcació Terres de l'Ebre del Col·legi de Periodistes ha instat els responsables d'aquest mitjà a la retirada immediata d'aquesta informació en la mesura que vulnera el Codi Deontològic de la professió periodística.

El Codi Deontològic dels periodistes a Catalunya assenyalada que "les persones han de ser tractades amb respecte i dignitat, particularment les més vulnerables. Cal evitar les intromissions innecessàries i les especulacions gratuïtes sobres els seus sentiments i circumstàncies. Danyar de  forma injustificada la dignitat dels individus de paraula o amb imatges, fins i tot més enllà de la seva mort, contravé l'ètica periodística". Singularment sobre el suïcidi, la norma deontològica diu que "només es difondran els casos que tinguin rellevància personal o siguin de manifest interès públic, tenint en compte, a més, el risc d'un efecte mimètic".