3/18/2020

Atenció no presencial de Salut


Atès el moment excepcional d'emergència sanitària amb motiu del Coronavirus SARS-CoV-2, es fa més necessària que mai l'atenció no presencial, i hem de poder habilitar i facilitar aquesta via assistencial i de gestió de tràmits als ciutadans.  

 

A La Meva Salut (LMS) es poden donar serveis tan importants com l'eConsulta amb el personal mèdic i d'infermeria, la descàrrega del Pla de medicació per anar a la farmàcia, la gestió de cita prèvia a l'atenció primària o la visualització de resultats i d'informes. Tots aquests serveis són claus i d'extrema necessitat i hem de donar a la població, mentre duri la emergència, la màxima accessibilitat no presencial.

 

Per aquesta raó estem potenciant al màxim l'accés de la ciutadania a La Meva Salut a través de les accions següents:

 

Hem habilitat el telèfon 900 053 723 perquè la ciutadania pugui donar-se d'alta i disposar de l'usuari i contrasenya. Aquesta mesura intenta, també, evitar els desplaçaments i no saturar els vostres serveis d'atenció a la ciutadania . És una mesura d'excepcionalitat i temporal.

Alhora, i com alternativa al telèfon, s'habilita poder-ho fer en format digital a l'enllaç: canalsalut.gencat.cat/lamevasalut-registre. UN ENLLAÇ QUE DEMANEM ES PRIORITZI A LA TRUCADA TELEFÒNICA.

 

 

·        Us enviem un cartell sobre l'ús de LMS, el més destacat del que poden fer i el cartell anterior incorporat.

 http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu

 

 

Aquest tràmit telefònic, excepcional i temporal mentre duri l'estat d'alarma, s'haurà d'acabar de completar i acreditar quan la situació del sistema sanitari ho permeti als punts d'atenció dels CAP i altres centres habilitats en el tràmit d'acreditació d'alta a LMS.