2/14/2020

Unió de Pagesos reclama mesures urgents per frenar la crisi de pertorbació de mercat de l’oli d’oliva

Unió de Pagesos exigeix solucions urgents per resoldre la greu crisi de preus que viu el sector de l'oli d'oliva. El sindicat recorda que la Comissió Europea (CE) va declarar situació de pertorbació de mercat en el sector per articular la mesura d'un ajut a l'emmagatzematge privat el 8 de novembre passat, i tot i que manquen dades oficials, sembla que les tres licitacions efectuades fins ara i que han emmagatzemat 171.800 tones d'oli d'oliva, no fan recuperar el preu en origen. Després de les dues licitacions inicials els preus han continuat caient, segons les dades del Ministeri d'Agricultura del 13 al 19 de gener de 2020. A més, quan aquest oli surti al mercat coincidirà amb una altra campanya amb una previsió d'estocs inicials superior a l'actual, de 877.000 tones.
 
A la situació de crisi de l'oli d'oliva s'ha afegit l'aranzel dels Estats Units, principal mercat d'exportació de l'oli d'oliva europeu (el 37% de les exportacions europees durant la campanya passada, segons la Comissió Europea). Per aquest motiu, Unió de Pagesos demana que la CE actuï i apliqui mesures extraordinàries davant l'actual situació de pertorbació del mercat, com destinar un ajut a la retirada per a biodièsel d'oli d'oliva llampant per una quota en l'àmbit europeu de 600.000 tones, amb l'objectiu de reduir els estocs inicials.
 
El sindicat considera que també urgeix dotar de finançament la pagesia que no pugui fer front als costos de producció de cara a la propera campanya per la situació de preus, sumada a una campanya de poca producció. Per això, cal que les administracions estatal i catalana es coordinin per articular préstecs bonificats i sense costos d'avals. En aquest sentit, cal adequar la fiscalitat de la pagesia que tributa a mòduls a pèrdua d'ingressos patida, així com incrementar, per llei, les despeses de difícil justificació a la que tributa per estimació directa de l'IRPF.
 
A més, cal reduir la càrrega fiscal als productors perquè quedin exempts de l'abonament de les quotes a la seguretat social i l'IBI de rústica; aquest últim hauria d'estar compensat per part de l'Administració General de l'Estat.
 
Unió de Pagesos també considera que la nova Política Agrària Comuna (PAC) ha d'evitar l'actual competència deslleial, fruit d'un sistema provinent dels drets històrics d'ajut de la PAC entre oleicultors de diferents territoris. Així, aposta per incloure un ajut a oliverar de baix rendiment dins de la nova PAC i una mesura d'ambient i clima per incorporar les restes d'esporga al sòl.
 
El sindicat considera que no hi ha cap mesura efectuada en el marc de l'Organització Interprofessional d'Olis d'Oliva que es destini a promoure una cultura de l'oli d'oliva basada en la qualitat, que és el que pot aportar valor afegit en un mercat globalitzat. Per això, proposa a les DOP d'oli de Catalunya que es constitueixin en organitzacions interprofessionals, i que, com a mínim, una part dels 180.000 euros a l'any provinents de productors i comercialitzadors es destinin a les DOP per fer promoció.
 
Unió de Pagesos també reclama més inspecció als lineals dels establiments després de detectar que no tot l'oli que s'etiqueta com a verge o verge extra ho és, sobretot en el cas d'ofertes de preu extraordinàriament baixos, per evitar el frau al consum que es dona actualment.
 
Finalment, el sindicat insisteix a modificar la norma d'etiquetatge de l'oli d'oliva per obligar a indicar-ne l'origen, ja que actualment només existeix en el de qualitat verge i extra verge.