2/25/2020

Unió de Pagesos exigeix al Congrés dels Diputats una millora de les modificacions aprovades avui pel Govern de l’Estat de la Llei de la cadena alimentària

Unió de Pagesos valora, d'una banda, com a insuficient la modificació aprovada, mitjançant Reial decret-llei, de la Llei de millora del funcionament de la cadena alimentària, ja que ni tan sols transposa íntegrament la Directiva (UE) 2019/633 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 d'abril de 2019, relativa a les pràctiques comercials deslleials en les relacions entre empreses en la cadena de subministrament agrari i alimentari; i, d'una altra banda, considera que crea inseguretat jurídica pel que fa a la regulació dels preus basats en els costos de producció. Aquesta regulació, amb tota probabilitat no estarà exempta del control judicial europeu pel que fa a la seva adequació a les normes del mercat interior de la Unió Europea.

 
El sindicat considera que s'ha tornat a desaprofitar l'ocasió perquè les autoritats puguin sancionar els abusos de posició de domini, com permet la legislació sobre la competència, ja que continua pendent establir amb quina quota de mercat es té posició de domini a la cadena alimentària, tant per a l'agroindústria, com per al comerç minorista, inclosa la gran distribució.
 
Unió de Pagesos demanarà als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats que, a més de convalidar el Reial decret-llei, es tramiti com a projecte de llei per poder-hi introduir la transposició completa de la Directiva (UE) 2019/633, que se superin les inseguretats jurídiques i s'introdueixi la quota que comporta condició d'operador dominant en els mercats o sectors de la cadena alimentària.
 
El sindicat, davant d'aquestes mancances, insisteix al Govern de la Generalitat que de forma urgent i mitjançant una norma amb rang de llei, reguli a Catalunya, des de la producció a la distribució, les pràctiques comercials deslleials recollides a l'esmentada directiva europea, la prohibició de la venda a pèrdues, així com les sancions administratives que els corresponen.
 
Unió de Pagesos fa una valoració positiva de la fi de la pressió fiscal injustificada en els ajuts públics a la pagesia jove que s'incorpora com a titular de les explotacions agràries, ja que des del 2015, quan va entrar en vigor la normativa de la Unió Europea que canviava la naturalesa del tipus d'ajut al relleu generacional, la tributació d'aquests ajuts ha estat més quantiosa del que correspon a la capacitat tributària d'aquests joves; per això, també cal que es millori i es pugui aplicar retroactivament als exercicis fiscals ja liquidats.