2/13/2020

Unió de Pagesos alerta als europarlamentaris que l'acord de lliure comerç amb Vietnam podria tenir efectes molt negatius per al sector de l'arròs

Unió de Pagesos davant la votació al Ple del Parlament Europeu d'avui sobre l'Acord de Lliure Comerç entre la Unió Europea i el Vietnam avisa de l'impacte negatiu que aquest podria tenir en les produccions europees, espanyoles i catalanes. Unió de Pagesos, conjuntament amb la coordinadora estatal Unió d'Unions d'Agricultors i Ramaders, ha demanat als europarlamentaris catalans i espanyols que votin contra aquest acord com a mesura de prevenció fins que se n'hagi fet una anàlisi exhaustiva de la repercussió que pot tenir.
 
El sindicat destaca que, segons les dades publicades pel Ministeri d'Agricultura, actualment el preu de l'arròs (blanc) importat del Vietnam està al voltant de les 335 euros la tona, sense l'aplicació de l'acord preferencial, a diferència del preu a l'Estat que està a 485 euros la tona.  
 
Cal remarcar que, mentre que l'Estat espanyol produeix al voltant de 836 mil tones, de les quals exporta 245, principalment a la resta de la Unió Europea, Vietnam produeix 44,2 milions de tones. Aquesta dada posa de relleu l'amenaça per aquest conreu a la Península, que ja ha perdut un 15 % de superfície del 2000 al 2019: ha passat de 122.2000 hectàrees a 103.8000, amb les respectives pèrdues econòmiques a les zones productores del Delta de l'Ebre, el País Valencià, Andalusia i Extremadura.
 
Unió de Pagesos reclama a la Comissió Europea que, si se signa l'acord, supervisi el flux d'importacions i l'eventual aplicació de la clàusula de salvaguarda, com en el cas de Cambotja i Myanmar, l'acord amb els quals ha tingut un impacte molt fort al sector de l'arròs i n'ha reduït dràsticament la quota al mercat comunitari.
 
De la mateixa manera, el sindicat remarca que el compliment d'acords pel que fa a contingents en volums, dates i preus d'entrada, ha donat mostres en el passat d'escapar al control de les institucions comunitàries, com el cas de les importacions de tomàquet procedents del Nord d'Àfrica .
 
En aquest sentit, el sindicat alerta que les mesures correctores adoptades s'han aplicat sempre a posteriori, un cop que l'incompliment del que s'ha pactat ja ha desencadenat la crisi en el sector en qüestió. Igualment, les reticències de la Comissió a aplicar la clàusula de salvaguarda, encara en casos patents de desequilibri greu dels mercats han estat sempre notables.