2/14/2020

L'Institut Dertosa, de Tortosa, oferta el Batxillerat Internacional el proper curs 2020-2021 a les Terres de l'Ebre

La directora territorial d'Educació de les Terres de l'Ebre, Montserrat Perelló, juntament amb el director de l'Institut Dertosa de Tortosa, Joan Serra, han presentat l'oferta formativa del nou Batxillerat Internacional que el centre educatiu oferirà a partir del proper curs 2020-2021 per primera vegada a les Terres de l'Ebre.

En aquest sentit, Perelló ha destacat que "la implantació del nou Batxillerat Internacional a l'Institut Dertosa és un projecte de territori, ja que és el primer que s'oferta a les Terres de l'Ebre, que fomenta l'excel·lència educativa, l'aprofundiment curriculars i, alhora, permet continuar estudis superiors a d'altres països que el tinguin reconegut".

El Batxillerat Internacional és un itinerari curricular específic determinat per l'Organització del Batxillerat Internacional (IBO). A Catalunya, s'oferta en format de doble titulació de batxillerat i batxillerat internacional i, fins aquest curs, només es podia cursar a quatre centre públics (Girona, Reus, Lleida i Barcelona) i diversos centres privats.

Aquest batxillerat ofereix el Programa Diploma que es caracteritza per ser un referent de qualitat educativa, amb una titulació reconeguda per les universitats més prestigioses d'arreu del món, en què es treballa un alt nivell d'anglès, a través d'un currículum ampli, equilibrat, coherent, flexible i sistemàtic. Va acompanyat també d'unes estratègies d'aprenentatge actives, constructives, significatives i competencials, i acompanyat d'una avaluació externa segons paràmetres i estàndards internacionals.

A nivell curricular està format per sis grups d'assignatures i un tronc comú. D'aquests sis se'n trien sis, tres de les quals són a nivell mitjà, amb una càrrega lectiva de 150 hores, i tres a nivell superior, equivalent a 240 hores. Les matèries troncals són: Teoria del Coneixement, que explora la naturalesa del coneixement en una sèrie de disciplines; Monografia, que equival al treball de recerca amb unes condicions pròpies; i Creativitat, Activitat i Servei, un programa que fomenta en l'alumnat un coneixement i una apreciació de la vida més enllà de l'àmbit acadèmic. Els estudiants, per tal de poder fer simultàniament els dos batxillertas, també faran les matèries obligatòries del batxillerat que no són dins el Programa Diploma.