2/07/2020

Inauguracióde l’exposició de poesia visual“L’ ull poètic. Poemes visuals i objecte” de F. Xavier Forés

Quan es parla de poesia, quasi sempre, es relaciona mitjançant el codi alfabètic, però com qualsevol art, la poesia també és experimentació. La poesia visual/objecte n'és una bona prova d'això mutiplicant-hi moltíssimes possiblitats creatives.

La poesia visual permet la utilització d'altres codis per a projectar-se a la vida mateixa. L'objecte és la trobada del concepte. L'important és la idea. La descontextualització permet descompondre la funció real i objectiva i crear-hi la imatge poètica, és la transformació de la realitat en una realitat poètica, una metamorfosi.

La inspiració objecte/idea dissenya el concepte mitjançant la manipulació i manifesta el missatge cap a l'espectador visual, d'aquesta manera deixa de ser un espectador passiu per a convertir-se en el protagonista de la interpretació del poema.

Amb aquest tast de poemes que incloc en la present exposició hi ha, per descomptat, una influència heredada de l'encandillament artístic que produeix el contacte amb l'obra de Brossa, però a la vegada està oberta a noves estimulacions i a noves visions.