1/20/2020

Unió de Pagesos exigeix a les cases integradores que adeqüin les responsabilitats, obligacions i pactes econòmics dels contractes a la normativa

Unió de Pagesos exigeix a les cases integradores que adeqüin els contractes d'integració a les noves normatives i, en concret, que assumeixin la seva coresponsabilitat en la gestió correcta de les dejeccions ramaderes i adeqüin els pactes econòmics, tenint en compte les despeses que ha d'assumir el titular de la granja per adequar-se a la normativa.

El sindicat també demana a l'Administració que vetlli per assegurar el compliment de la normativa, perquè els contractes es formalitzin per escrit i amb el contingut mínim que descriu la llei, com marca la normativa catalana referent als contractes d'integració i la normativa estatal de millora de la cadena alimentària.
 
Unió de Pagesos recorda que l'Administració no ha vetllat mai per l'aplicació d'aquesta normativa  i que encara hi ha un nombre molt elevat de contractes que no tenen en compte les responsabilitats i obligacions de cada una de les parts. La meitat dels contractes d'integració en porcí d'engreix no es formalitzen per escrit, situación que deixa la part més feble, la granja, a mans de les decisions de les cases integradores.

A Catalunya hi ha normativa expressa que regula els contractes d'integració des de l'any 2005. La Llei disposa les responsabilitats i obligacions de l'integrador i integrat, així com el contingut mínim del contracte d'integració, amb l'objectiu de donar transparència a les relacions i seguretat a les parts interessades.

Tot i això, la necessitat d'adaptar les noves normatives sectorials als contractes d'integració va portar a que la Llei de contractes d'integració, el 2017, es compilés en el Codi Civil Català amb algunes modificacions per assegurar una correcta gestió sanitària i ambiental dels animals.

El règim d'integració ramadera, força habitual en el sector d'aviram i de porcí, és un sistema de gestió a través d'un contracte entre l'integrador (que proporciona els animals, els mitjans de producció i els serveis que es pactin), i l'integrat, que aporta la granja (les instal·lacions i els béns i serveis necessaris per a l'explotació, i es compromet a la cura i al manteniment del bestiar). Segons dades del Departament Agricultura, prop del 90% del sector d'aviram i un 75% del porcí d'engreix es gestionen a través d'aquest règim.