1/17/2020

Unió de Pagesos exigeix al Ministeri que sol·liciti mesures excepcionals per a la greu crisi de preus de l’oli d’oliva

Unió de Pagesos exigeix al Ministeri d'Agricultura que demani a la Comissió Europea (CE) l'articulació de mesures extraordinàries de gestió de crisis per pal·liar els baixos preus en origen de l'oli d'oliva, com permet la normativa comunitària de la Política Agrària Comuna (PAC), consistents en un ajut per a la retirada, no per a l'emmagatzematge, de 600.000 tones d'oli d'oliva del mercat europeu per a destinacions no alimentaries, com per exemple la producció de biodièsel.
 
El sector de l'oli d'oliva pateix una greu crisi de preus, com ja va denunciar fa mesos Unió de Pagesos, reconeguda per la Comissió Europea i per a la qual va decidir aplicar el mecanisme ordinari de gestió de crisi que contempla la PAC per aquest sector, l'emmagatzematge privat d'oli d'oliva, que va autoritzar l'11 de novembre del 2019.
 
Passats més de dos mesos de l'articulació d'aquesta mesura, els preus en origen no han remuntat ni s'han recuperat, segons les dades de diverses fonts oficials. A més, les previsions de collita per aquesta campanya es van modificar a la baixa a l'octubre, després que la CE estimés un descens del 9% respecte a les previsions inicials.
 
Unió de Pagesos també va advertir que l'emmagatzematge privat no és una mesura útil per al sector per equilibrar l'oferta i la demanda, ja que només té un resultat positiu si la sortida al mercat de l'oli emmagatzemat coincideix amb una campanya de producció curta en tones d'oli. Tot i això, aquesta vegada l'emmagatzematge privat no ha estat útil ni per aquest cas.
 
A més, a la greu situació de crisi de preus en origen s'hi ha sumat l'establiment d'aranzels dels Estats Units a la importació d'oli d'oliva procedent d'Europa. Cal tenir en compte que els Estats Units és el principal mercat per a les exportacions europees d'oli d'oliva.
 
Finalment, Unió de Pagesos alerta els consumidors que recelin de les ofertes a preus extraordinàriament baixos d'olis d'oliva etiquetats com a verge i verge extra, perquè sovint no compleixen els requisits mínims establerts per la legislació per ser etiquetats amb aquestes denominacions, com ha denunciat el sindicat en reiterades ocasions.