1/10/2020

Retirada de simbologia franquista a Tortosa

L'Ajuntament de Tortosa ha començat a retirar de la via pública les plaques d'habitatge que al·ludeixen a la dictadura franquista. Ho fa, després que s'inventariessen al Catàleg d'elements de simbologia franquista de Tortosa, on se'n van identificar un total de 23, i d'acord a l'article 15 de la Llei de Memòria Històrica. Fa uns mesos, el consistori va remetre un requeriment a cada una de les comunitats de propietaris dels immobles on se situen aquests elements perquè iniciessen la retirada. Un tràmit per al qual van posar a la seua disposició els serveis tècnics municipals, en cas que no puguessen fer l'actuació pel seu compte. Una vegada finalitzat el termini ofert per retirar-les amb mitjans propis, la brigada municipal ha iniciat els treballs a Ferreries. Concretament, s'ha retirat la placa situada a l'avinguda Catalunya, a la paret d'un dels edificis de l'Institut de l'Ebre que al·ludia a la construcció de l'antic col·legi d'educació infantil al barri, a càrrec de Regiones Devastadas. La retirada dels símbols per part dels serveis tècnics municipals inclou la reparació de l'espai on estaven situats. Així mateix, els elements extrets queden en possessió de l'Ajuntament i seran conservats al Museu de Tortosa.