1/16/2020

Josep M. Mola recita a Federico Garcia Lorca. Divendres 17 de gener, ales 19,30h, a la biblioteca de Tortosa