1/31/2020

Declaració Institucional del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre sobre els efectes del temporal ‘Glòria’

La presidenta i els portaveus de tots els grups polítics del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre exposen que:

El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre vol mostrar la seva solidaritat amb els afectats pel temporal Glòria.

El Consell Comarcal s'ha posat a disposició dels Ajuntaments de la comarca per vehicular les demandes i ajuts per revertir els danys del temporal.

Per un costat, reclama el suport de les administracions supramunicipals, per poder fer front de manera urgent als danys ocasionats pel temporal a la comarca i al territori.

Per altre costat, expressa també el seu malestar per la manca d'actuacions de protecció del Delta de l'Ebre i també, de manteniment de tot el tram català de la conca de l'Ebre.

Per això demana, d'una banda, les inversions necessàries per reparar els danys i netejar les lleres del riu i els seus barrancs i afluents i, de l'altra, la regulació de cabals i la gestió de sediments retinguts en els embassaments per garantir la supervivència dels espais naturals de la desembocadura del riu i per millorar els ecosistemes a tot el riu - reducció de les algues i de la mosca negra.

Ribera d'Ebre, gener de 2020