1/15/2020

Contractació de persones a l'atur a Tortosa


L'àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Tortosa ha contractat un total de 40 persones en el marc de tres programes laborals adreçats a col·lectius a l'atur, que són subvencionats pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). Concretament, 24 d'aquestes persones contractades s'inscriuen dins del programa Treball i Formació, mitjançant el qual duran a terme treballs de caràcter públic i d'interès social, al mateix temps que desenvoluparan una activitat formativa professionalitzadora. Els llocs de treball es reparteixen entre 16 peons d'escomeses múltiples, 5 auxiliars administratius, dos conserges i un coordinador. D'aquests, setze contractes tenen una durada de sis mesos, i els sis restants s'allargaran durant un any. Un altre dels programes és l'Enfeina't, que suposa la contractació durant tot un any d'11 persones en situació d'atur de llarga durada. L'objectiu és facilitar-los la inserció laboral proporcinant-los un contracte laboral i un acompanyament de reforç al llarg de tot el període de contractació. En aquest cas, els perfils corresponen a un agent comunitari en projecte de prevenció de la pobresa energètica, un informador turístic, set administratius, un informador d'esports i un tècnic de seguiment. De la mateixa manera, el programa de Garantia Juvenil ha suposat la contractació durant sis mesos de 5 persones a temps complert en modalitat de pràctiques, amb l'objectiu de millorar l'ocupabilitat amb l'adquisició d'aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral. Les persones contractades desenvoluparan els perfils de tècnic didàctic, tècnic de promoció econòmica, dinamització juvenil, dinamitzador de xarxes socials i tècnic de màrqueting. A aquestes 40 persones, al llarg del febrer s'hi sumaran 44 contractes més, corresponents al programa Treball als Barris, que també compta amb una subvenció del SOC. Actualment, aquest programa té obert el procés de selecció i en pocs dies es formalitzaran les contractacions. Del total, 10 llocs de treball corresponen a tasques de pintura, mentre que la resta de tasques s'emmarquen en accions al conjunt del nucli antic, com el manteniment integral, acompanyament i suport a la gent gran, dinamització juvenil, turística i comercial, o acció socioeducativa amb la comunitat gitana, entre d'altres. El regidor de Promoció Econòmica, Sisco Pepió, ha posat en valor la possibilitat de contractar una xifra tan important de persones, i especialment pel fet que d'aquesta manera tenen la possibilitat d'inserir-se al mercat laboral, així com d'assolir una formació i coneixements que els pot ajudar a millorar la seua situació personal i familiar.