12/27/2019

Finalitzael programa Treball i Formació que ha permès millorarl’ocupabilitat de sis persones

El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Xavier Faura, ha fet la cloenda del programa Treball i Formació i ha agraït a les sis persones que hi han participat la tasca que han dut a terme durant l'últim any, un treball imprescindible per garantir el manteniment i conservació dels espais naturals i, especialment, la Via Verda. El programa Treball i Formació és subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i cofinançat amb fons europeus amb l'objectiu d'afavorir la millora de l'ocupabilitat de les persones desocupades amb més dificultats d'inserció.

Cinc de les persones contractades, a través del programa Treball i Formació, ho han estat a través de la línia PANP, dirigida a desocupats de llarga durada i que no perceben cap prestació o subsidi, majors de 52 anys. I una altra persona, ho ha fet a través de la línia PRGC, per persones desocupades de llarga durada i que perceben la renda garantida de ciutadania, també major de 52 anys. Tots ells han desenvolupat tasques de peonatge a la Via Verda i diferents espais del Consell Comarcal del Baix Ebre emmarcats en el projecte millora i conservació dels espais naturals.

A més, els participants en el programa Treball i Formació han rebut formació de certificació professional, concretament un curs de neteja en espais oberts i instal·lacions, de 130 hores de durada, i formació transversal, 80 hores.