12/13/2019

Esquerra adverteix que les conclusions de la comissió del Castor obligaran l’Estat, Escal UGS i ACS a assumir responsabilitats

La comissió d'investigació del Castor impulsada pel Grup Republicà al Parlament de Catalunya aprovarà aquest divendres, després de més d'un any de compareixences, el dictamen de les conclusions presentades pels diferents partits.

Lluís Salvadó ha volgut advertir que "les conclusions de la comissió d'investigació del Castor obligaran l'Estat, Escal UGS i ACS a assumir responsabilitats d'un projecte que ha estat un fracàs polític, empresarial, econòmic i social".
 
Segons el diputat republicà "èticament i políticament no es pot defugir d'allò que han provocat, i la comissió ha deixat molt clar que els governs del PSOE i PP, així com les empreses Escal UGS i ACS, són els responsables del desastre del Castor".
 
Per a Salvadó és evident, tal com s'apunta a les conclusions, que "va ser necessària la concertació i la connivència dels principals responsables de les polítiques energètiques i d'infraestructures del Govern espanyol del període 2000-2014 per fer possible la tramitació administrativa del projecte, amb decisions que es poden considerar irregulars, arbitràries, injustes i amb risc per la seguretat i la salut pública, prioritzant l'interès particular de les empreses participants i contràries a l'interès general".
 
És per això que les conclusions que ha transaccionat i presentat de manera conjunta el grup Republicà amb els grups de Junts per Catalunya i Catalunya en Comú Podem insten el Govern de l'Estat a establir les possibles responsabilitats de les administracions públiques en la concessió i seguiment del projecte Castor. De fet es considera que tant l'administració de l'Estat com aquells governs que han participat en la tramitació del projecte Castor han vulnerat diversos principis del dret administratiu i que les adjudicacions es van fer amb  una concurrència efectiva extremadament restrictiva o bé sense concurrència pública.
 
A més es va permetre que Escal UGS i ACS desenvolupessin un projecte de gran risc tècnic sense assumir pràcticament riscos de caràcter econòmic, ni aportacions econòmiques. Per tant es demana al Govern de l'Estat que emprengui les  mesures necessàries per a recuperar les indemnitzacions i costos que es van pagar indegudament a Escal UGS, així com assegurar que aquests costos no recaiguin a la ciutadania.
 
Davant del fet que el mateix govern espanyol ha reconegut negligències en el disseny del Castor se li demana la realització d'una auditoria tècnica del projecte per esbrinar l'existència d'irregularitats, mancances i contrasentits detectats i apuntats per diferents experts; i determinar-ne les responsabilitats pertinents.
 
També s'insta a la Comissió Europea a investigar la responsabilitat del Banc d'Inversions Europeu (BEI) en el seguiment del projecte Castor, així com a avaluar de nou si la indemnització a Escal UGS va suposar una ajuda il·legal d'Estat.
 
S'insisteix en què el cost del desmantellament en cap cas s'ha de fer amb diners públics sinó que hauria d'assumir-los Escal UGS, i es requereix al  Govern de l'Estat doni resposta i atenguin els danys materials i morals dels veïns i institucions públiques afectades.
 
A més de reconèixer la tasca de l'ajuntament d'Alcanar, de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia i dels promotors de la querella ciutadana "Cas Castor" l'ODG (Observatori del Deute en la Globalització), Xnet i IDHC- Associació de Defensa dels drets Humans; es demana fer un seguiment de les conclusions d'aquesta comissió d'investigació, tant en l'àmbit del Govern de Catalunya, com en el parlamentari, pel mateix Síndic de Greuges, o per altres administracions locals afectades directament pel futur del projecte.