12/23/2019

ElGovern crea dues empreses públiques per gestionar els hospitals deReus i Móra d'Ebre

El Govern ha aprovat la creació de dues empreses públiques, adscrites a la Generalitat a través del Servei Català de la Salut (CatSalut), per poder gestionar l'Hospital Sant Joan de Reus i l'Hospital de Móra d'Ebre, que estaven governats per organismes municipals de Reus.

Amb aquesta decisió, la Generalitat enforteix la viabilitat d'aquests centres, que fins ara han estat gestionats per titularitats municipals, però que necessitaven més robustesa per afrontar els reptes de futur del sistema sanitari públic. Aquests acords compten amb el vistiplau d'ambdues parts: el Govern de la Generalitat i l'Ajuntament de Reus, que gestionava els centres de Reus i Móra.

Salut Terres de l'Ebre serà l'empresa que es farà càrrec de l'Hospital de Móra d'Ebre. En els propers dies es materialitzaran totes les cessions d'actius i passius i tots els procediments jurídics pertinents que comencen amb la signatura d'un conveni entre les parts, un cop el Govern ja ha creat les dues empreses públiques mencionades.

Salut Terres de l'Ebre assumirà, inicialment, la gestió de l'Hospital Móra d'Ebre i del seu personal. En aquest sentit cal indicar que es respectarà la modalitat contractual de cada treballador. Així mateix, el processos selectius oberts en aquest moment, continuaran amb el seu curs, un cop assumida la gestió per part del CatSalut.

Aquesta empresa comptarà amb la representativitat del territori per decisió del CatSalut que designarà el representants i vocalies del Consell d'Administració.