12/17/2019

El subdelegat del Govern havisitat les obres d’emergència a la costa de les Terres de l’Ebre

Aquest matí el subdelegat del Govern a Tarragona, Joan Sabaté, ha visitat les obres d'emergència que s'han portat a terme a dos punts de la costa de les Terres de l'Ebre, concretament a Alcanar i Sant Jaume d'Enveja. L'han acompanyat Antoni Espanya, cap del servei provincial de Costes, i els seus respectius alcaldes, Joan Roig i Joan Castor.

El Ministeri per a la Transició Ecològica, mitjançant la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar, ha invertit al voltant de 440.000 euros a la costa de les Terres de l'Ebre per pal·liar els efectes dels passats temporals del 9 al 13 de setembre de 2019 i lluitar contra l'erosió de les platges. Els treballs, gestionats des del Servei de Costes que el Ministeri té a la província de Tarragona, afecten a Sant Jaume d'Enveja i Alcanar.

A Sant Jaume d'Enveja es treballa a les erosions al front costaner de l'Illa de Buda per evitar l'entrada d'aigua de mar. S'aporten 26.000 m3 de sorra per restituir el litoral. La sorra es diposita a l'extrem nord de la Illa de Buda, al front costaner on el mar havia erosionat les platges trencant el cordó litoral existent. S'ha format una duna de protecció i platja.

Alcanar s'ha treballat a les zones erosionades dels penya-segats amb sanejament i arranjament de talussos més la millora de les baranes de protecció. S'ha excavat les zones erosionades que presentaven un alt risc d'enfonsament , i s'ha format un talús amb un peu d'escullera. També s'han aportar 4.0000 Tn d'escullera entre entre 2 i 3 Tn, 2.4000 Tn de nucli, 300 ml previstos de barana de fusta i s'ha reperfilat i sanejat els talusos, 1.500 m3.

Els treballs van iniciar-se en tots dos casos la primera setmana de novembre i finalitzaran aquests dies de desembre.