12/23/2019

El PSC quantifica en més de sis milions d'euros el deute de l'Ajuntament de Móra d'Ebre

El PSC quantifica en 6.648.320€ el deute de l'Ajuntament de Móra d'Ebre , segons expressa en una nota feta pública ahir:


QUANT DEU L'AJUNTAMENT DE MÓRA?

El poble de Móra ha estat testimoni d'una campanya de recollida de signatures contra l'augment d'impostos i taxes municipals.

De bon començament, l'equip de govern (Junts per Móra, antiga Convergència) els va pujar un 20%. Després de la pressió popular (es van recollir més de 1.200 signatures en contra) va deixar l'augment en el 8,5% els impostos (IBI, Vehicles) i el 14% les taxes (aigua, escombraries, clavegueram). Cal dir que es va aprovar al Ple del 18 de desembre amb el vot contrari de tota l'oposició.

La pregunta que ha quedat enlaire entre la ciutadania era:

Tants diners es deuen que han de prendre estes mesures tan desproporcionades?

Ho intentarem explicar amb la documentació oficial de què disposem.

1) Crèdits pendents d'amortitzar:                    4.163.946€

2) Factures pendents depagament que han sobrepassat o no els 30 dies des de la seva aprovació:                                                           1.491.522,26€

(La llei estableix que el període màxim de pagament de les factures és de 30 dies. L'ajuntament de Móra paga en un termini mig de pagament de 77,01 dies)

3) Nou crèdit aprovat (Pressupost 2020. Capítol 9. Ingressos)
                                                                         261.220,23€

4)Operació de Tresoreria (Junta de Govern Local. Acta 42. 29 octubre de 2019.
                                                                         175.000€

SUBTOTAL                                                6.091.688.4€

Altres:

5) Concessió Mercat Municipal.

Cal recordar que les obres del passeig del pont de 2017 es van finançar a canvi de 10 anys de la concessió del mercat municipal, uns 200.000€. Això significa que l'ajuntament deixa de cobrar el cànon durant 10 anys. La quantitat que l'ajuntament hagués recaptat en el temps que queda de concessió és, d'aproximadament:
                                                                       140.000€


6) Illa de Saurí.

L'Illa de Saurí va sent adquirida des de fa uns 6 anys per un valor de 275.000€ (3 hectàrees). En aquests moments, deuen quedat per pagar aproximadament:
                                                                       170.000€

7) Deute Enllumenat públic.

La UTE ENDESA INGENIERIA S.L- ENEL SOLE va fer el canvi de tecnologia led de l'enllumenat públic. A data 1 juny 2019, el deute de l'ajuntament amb l'empresa és de 164.423€.

Considerant que l'import mensual a pagar és de 11.747€, des de l'1 de juny s'han acumulat 82.229€, tot plegat suma
                                                                       246.652€
(Fonts properes a l'ajuntament parlen d'un deute d'entre 400 i 500.000€. D'aquí venen els advertiments que contínuament fa el secretari instant l'equip de govern a desbloquejar aquesta situació. Properament intentarem facilitar una informació més precisa).

TOTAL:                                                        6.648.320€  

(No disposem d'informació de les factures que no han estat registrades i/o comptabilitzades  a l'Ajuntament, per exemple, encara no sabem quan van costar els focs de festes majors ja que la factura no ha esta aprovada per Junta de Govern Local. No us deixeu enganyar quan parlen de què han reduït el deute. Dels crèdits potser sí, però del total –factures pendents, concessions que han avançat el cànon, deute enllumenat...- ja heu pogut veure les dades.)

També volem deixar clar que excepte les xifres de la Concessió del mercat i el que manca pagar de l'Illa de Saurí, tot plegat uns 310.000€, la resta són xifres extretes de la pròpia documentació facilitada per l'ajuntament al darrer Ple del passat 18 de desembre i en les Actes de les Juntes de Govern.

Jutgeu vosaltres mateixos sobre l'estat de salut de les finances municipals... Nosaltres creiem que és un absolut desgavell.

Mentrestant, l'equip de govern augmentant-se els sous i els ciutadans pagant més impostos.