12/20/2019

El Consell Comarcal de la Terra Alta no pot aprovar l’execució del FEDER 2014-2020

Avui, dia 19 de desembre de 2019, s'ha celebrat un ple extraordinari i urgent al Consell Comarcal de la Terra Alta per tractar un únic punt de l'ordre del dia: l'aprovació del projecte "Creació d'actius turístics amb aprofitament del patrimoni com a recurs endogen i estructures d'informació que consolidin l'oferta existent, basada amb la producció agroalimentària" a executar en el marc del PO FEDER Catalunya 2014- 2020.

A causa de la mancança de documentació imprescindible per tirar endavant l'execució del projecte, l'equip de govern s'ha vist obligat a no aprovar-lo. El motiu de la denegació es basa en els següents punts:

Manca d'informes d'organismes externes autoritzant l'execució de les actuacions d'alguns municipis. El fet de disposar dels informes i autoritzacions necessàries era una condició exigida a les bases que regulen la concessió d'aquest ajut. 

Tot i haver fet reunions prèvies amb les alcaldies implicades amb el projecte, amb la mateixa Delegació del Govern a les Terres de l'Ebre, amb tècnics del Departament i aquestes alcaldies per parlar de les mancances i de la dificultat del finançament, i haver establert terminis per resoldre aquestes mancances fins a un límit improrrogable, aquesta documentació no ha estat presentada, per la qual cosa resulta impossible procedir a la licitació del projecte. 

Tots els ajuntaments participants van signar un conveni comprometent-se a aportar tota la documentació i la totalitat del finançament al Consell Comarcal de la Terra Alta. I a dia d'avui, aquests compromisos resten pendents d'ésser efectius. Esmentar també que els ajuntaments implicats eren completament conscients de l'execució cronològica del projecte FEDER. 

D'altra banda, altres ajuntament de la comarca, davant la dificultat de complir amb tots els requisits que demanava aquest conveni, especialment el finançament dels projectes, van desistir de presentar cap actuació al Projecte FEDER comarcal 2014- 2020. 

El Consell Comarcal no vol concloure aquesta nota de premsa sense indicar que, com a ens, també era partícip del projecte amb una actuació pròpia. Per tant, el fet d'haver de votar en contra de la proposta d'acord no ha estat una decisió fàcil per a l'equip de govern. Però entenem que és del tot necessari executar els procediments de forma correcta i atenent els terminis establerts. 

Neus Sanromà Samper 

Presidenta