12/09/2019

Aprovada la modificació urbanística per a l'ampliació del teatre auditori de Tortosa

La Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre ha aprovat aquest dilluns la modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, sistema d'espais lliures i equipaments a l'àmbit del teatre auditori de Tortosa. El canvi permetrà l'ampliació del Teatre Auditori Felip Pedrell, construït el 1995, per tal de donar resposta a les noves necessitats d'aforament detectades amb l'increment de públic assistent recent i futur. I és que Tortosa ha estat escollida capital de la Cultura Catalana per a l'any 2021.  

Per fer possible aquesta ampliació, es desplaça la franja d'espais lliures cap al nord. La modificació afecta en total 8.274m² de superfície, dels quals 3.523 m² es destinaran a equipaments i 4.751m² a espais lliures.  Es tracta d'un ajust de la delimitació dels espais lliures que no altera ni la funcionalitat, ni la superfície ni la localització en el territori.