11/29/2019

Roig: “no podem donar suport a un pressupost del Consell Comarcal del Baix Ebre "


la proposta del pressupost per al 2020 del Consell Comarcal del Baix Ebre i ja ha anunciat que no hi donarà suport perquè considera que és immobilista, continuista i que s'ha fet sense buscar el consens ni la col·laboració de la resta de grups i no ha incorporat cap de les propostes que s'han fet des del PSC-CP.

El portaveu del grup, Enric Roig, ha recordat que en els cinc mesos de nou govern de l'ens, ni ERC ni Movem els han volgut al govern, tot i haver estès la mà, des del dia de la constitució, fent oferiments per treballar conjuntament el pressupost i aprovant projectes en bé de la comarca gairebé en un acte de fe. "Suposo que s'està complint allò que el Sr. Faura em va dir en la negociació del pacte de progrés a l'Ajuntament de Tortosa: "és que al Consell Comarcal no em feu cap falta".

Roig ha exposat que l'actual president, el Sr. Javier Faura, "ens està acostumant massa sovint i des del primer moment a incorreccions, manca de dictàmens, punts deixats damunt de la taula i, tot i això, hem fet un acte de fe i hem aprovat temes importants, però en el cas del pressupost s'ha fet a corre cuita, dictaminant-ho a la Comissió sense cap documentació, sense acceptar ni respondre a cap proposta i amb ua documentació que n fa ni 48 hores que tenim."

En relació al pressupost, el conseller ha explicat que, tot i voler votar-lo a favor en tant en quant representa un gran acord per al territori, no ho faran, però no per temes ideològics, sinó perquè no han fet cas de les nostres propostes; s'ha portat a aprovació a corre cuita, sense documentació i sense consens; no respon a una bona gestió ni a l'estat real d'execució ja que hi ha partides insuficients per al normal funcionament de l'ens, no contempla millores en les retribucions del personal perquè no ha enllestit el conveni del personal.

Però a més Roig ha destacat que "s'han renunciat a subvencions per arranjament de camins dels pobles a canvi de 70.000 € de la Diputació; s'han suprimit les subvencions directes a esdeveniments com Deltebre Dansa, Ebre Terra de Vent o Art&Tour; no contempla indemnitzacions per desplaçaments dels consellers i conselleres que venen d'altres pobles; no inclou cap fons de contingència per preveure increments de sous i hi ha personal amb contracte indefinit no fix que depenen de programes que no se sap si es podrà assumir l'acomiadament si s'acaben, per tant no és un pressupost real."

"Esperàvem d'un govern progressista una tramitació transparent, una aposta pel consens i treball conjunt pel bé de la comarca i  un pressupost realista i no una continuació dels errors del govern d'ERC en el mandat anterior. Per tant, insto al Sr. Faura a que assumeixi realment el que porta entre mans pel bé de la institució que presideix, perquè ara per ara, sembla que no ho sap." Ha reblat Roig.

Roig adverteix a Faura que la moció presentada per ERC a l'Ajuntament de Tortosa sobre millores ferroviàries no està ben plantejada

El regidor ha fet esment a la moció presentada per ERC a l'Ajuntament de Tortosa en la que demana que l'Ajuntament negociï amb Renfe les aturades dels trens a l'estació de l'Aldea - Tortosa - Amposta i que la Generalitat l'acompanyi en aquestes negociacions.

Roig ha explicat que les infraestructures ferroviàries les posa Adif, l'operador és Renfe i qui contracta els serveis és la Generalitat de Catalunya que té les competències transferides, "per tant, qui ha de negociar amb Renfe i qui determina quines aturades han de fer els trens i quins preus tenen els bitllets és la Generalitat, per tant el fet de que el servei ferroviari sigui un o altre és responsabilitat directa del govern i de les seves negociacions amb l'operador del servei, en aquest cas Renfe" i ha recordat que si a partir ara l'Euromed no para a l'Aldea és perquè la Generalitat no ha renovat el conveni que tenia amb Renfe per a que així fos i que el preu fos de regional, "per tant li proposarem al Sr. Faura que rectifiqui els acords de la moció d'acord amb la realitat per tal de que puguem votar favorablement."