11/05/2019

Nota del PSC sobre transició ecològica

LA TRANSICIÓ ECOLÓGICA, NOVES OPORTUNITATS PER L'EBRE

"El nostre compromís enfront de la emergència climàtica ens obliga a accelerar la transició ecològica  de l'economia que inclou programes per incentivar la creació de llocs de treball i la diversificació del teixit productiu  en els sectors i comarques més vulnerables, de cara a garantir un camí de prosperitat compartida. Ens comprometem a una transició ecològica justa en tots els sectors productius i en especial en l'agricultura, ramaderia i pesca." Ha afirmat Castor Gonell Candidat al Senat.

Els i les socialistes de les Terres de l'Ebre apostem per un model de creixement de les Terres de l'Ebre basat en l'economia circular, que mantingui l'activitat tradicional primària (agrícola, ganadera i pesca) i l'agroindústria que se'n deriva. Donarem suport a la indústria agroalimentària i ajuts als productes ecològics i als regs de suport, per garantir les produccions vulnerables al canvi climàtic. I també s'ha d'impulsar l'oferta turística, com a motor econòmic. També apostem per un model basat en la industrialització, relacionada en les energies renovables. La transició energètica serà un factor determinant per generar ocupació.

Amb caràcter immediat, impulsarem la llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica amb el màxim de consens social i polític, sense renunciar al nostre objectiu que es  aconseguir al 2030 un percentatge d'electricitat produïda amb energies renovables del 74%,per arribar al 2050 al 85%.

Impulsarem l'aprovació d'una llei de plàstics d'un sol ús, com a part de l'estratègia de l'economia circular que promourà la reutilització i el reciclatge, introduint per a determinats residus el sistema de dipòsit i retorn, per arribar a l'objectiu de "residu zero" en l'horitzó 2050.

Integrarem la preservació de la nostra rica biodiversitat, terrestre i marina en totes les polítiques sectorials, mitjançant estratègies específiques de lluita contra la desertització, protecció d'aiguamolls, connectivitat i restauració ecològica

"Una nova governança de l'aigua es imprescindible. Reorientarem la política de l'aigua fomentant la participació social i institucional, per anticipar i mitigar els efectes del canvi climàtic, garantint les exigències ambientals establertes en la normativa Europea. Augmentarem la seguretat hídrica de totes les Conques. Dintre aquesta política integral que afecta tots els àmbits d'actuació, actuarem per executar les obres d'urgència que calen al Delta per facilitar la seva adaptació al canvi climàtic i treballarem estretament amb la taula de consens del Delta per afrontar definitivament els problemes de regressió, de manca de sediments i de subsidència, i consensuar un  cabal ecològic del riu més generós respecte de les necessitats ambientals del delta". Ha reblat Castor Gonell