11/16/2019

L'INCASÒL ven tres parcel·les del sector industrial Vall de Vinyes de Batea


L'Institut Català del Sòl, INCASÒL, ha venut tres parcel·les del sector d'activitats econòmiques Vall de Vinyes de Batea, Terra Alta. Els terrenys sumen una superfície global de 2.246,71 m2 de superfície i un preu de venda de 71.894,72 euros.

L'empresa Instal·lacions Rams ha adquirit la parcel·la número 8 del sector que té una superfície de 767,40 m2 i un preu de 24.556,80 euros. Les parcel·les 13 i 14, per la seva banda, han estat adquirides per un taller mecànic de vehicles i maquinària agrícola de Batea. Aquests terrenys compten amb una superfície total de 1.479,31 m2 i un preu de venda de 47.337,92 euros.

El sector Vall de Vinyes es troba al sud-oest del nucli urbà de Batea, en uns terrenys situats entre la vall de Vinyes i la vall del Pi de Bautista. Limita a l'est amb el camí de la Vall de Vinyes, que porta al cementiri municipal; al sud, amb el cementiri; al nord, amb el camí vell de Caseres; i a l'oest, amb altres parcel·les de sòl no urbanitzable. Actualment l'INCASÒL té disponibles 7 parcel·les d'entre 640 i 8.000 m2.