11/11/2019

L'Agència Catalana de l'Aigua destina prop d'un milió d'euros per a millorar l'eficiència del canal de l'esquerra del delta de l'Ebre

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i la Comunitat de Regants - Sindicat Agrícola de l'Ebre han signat avui un conveni per a millorar l'eficiència d'infraestructures de reg del marge esquerre en el delta de l'Ebre. El director de l'ACA, Lluís Ridao, i el president de la Junta de Govern de la Comunitat de Regants, Francisco Javier Casanova, han signat l'acord avui a Tortosa, en un acte que ha comptat també amb la presència del delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarés; la directora dels Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a les Terres de l'Ebre, Lídia Pino, i l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé.

Les actuacions contemplades en el conveni signat avui beneficiaran, principalment, la sèquia del Cementiri, amb mesures que es duran a terme en diversos trams de la infraestructura i que consistiran, principalment, en les millores en el revestiment, un fet que potenciarà la seva eficiència, així com les actuacions que es detallen a continuació:

Col·locació de plaques per tapar tot el primer tram ja revestit, de 632 metres, amb canaleta prefabricada.


En un tram de la sèquia del Cementiri de 968 metres en el braçal principal i 3.361 metres en els diferents braçals es procedirà a les següents actuacions:

La realització d'un llit de graves 20-40 de 40 cm de gruix envoltades per una làmina de geotèxtil de polipropilè de 200 g/m2.
El revestiment de la sèquia mitjançant tubs de PEAD de diferents diàmetres.


L'actuació es completarà amb els passos a les parcel·les existents i les preses de rec corresponents, i amb l'execució de rampes d'ànecs "in situ" on es col·locarà una comporta de seccionament i una descàrrega amb sobreeixidor pel control dels cabals.


La inversió, superior als 900.000 euros, es farà amb càrrec al pressupost de l'ACA en els exercicis 2020 i 2021, aplicant el 20% del cànon de derivació per a l'execució d'obres. Això permetrà un millor aprofitament dels recursos hídrics objecte de concessió a la part catalana de la conca de l'Ebre, "retornant així la part del cànon de derivació que li correspon al territori en inversions, millorant els serveis a les Terres de l'Ebre", segons ha dit el director de l'ACA, Lluís Ridao. D'aquesta manera, s'aplica, com ha afegit el director de l'Agència, "el principi de subsidiareitat, encomanant la gestió de les actuacions als mateixos usuaris, constituïts en aquest cas en comunitat de regants".

 

En aquest sentit, el delegat del Govern ha destacat que "aquest conveni és un exemple a seguir de col·laboració i de treball conjunt entre administracions i administrats, una suma de sinergies que beneficien a la ciutadania"

Per la seva part, el president de la Junta de Govern de la Comunitat de Regants, Francisco Javier Casanova, ha destacat "l'eficàcia de l'ACA, tant des del punt de vista polític com tècnic, en la tramitació de tot el procediment que culmina avui amb la signatura d'aquest conveni", a la vegada que ha agraït la contribució de l'ens a la modernització de les infraestructures de les comunitats de regants amb aquestes inversions "que no només beneficien als regants sinó al conjunt del delta de l'Ebre ja que nosaltres som, al cap i a la fi, corretja de transmissió".