11/15/2019

Els afectats de l'incendi demanen ajuts


El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya ha rebut 85 sol·licituds d'ajuts de minimis de titulars d'explotacions agràries i comunitats de regants afectades per l'incendi forestal del 26 de juny de 2019 a les comarques de la Ribera d'Ebre, les Garrigues i el Segrià. Aquests ajuts tenen un import total de 772.000 euros, i el termini de presentació de sol·licituds va finalitzar dimarts passat.

Aquestes 85 sol·licituds corresponen a un total de 412 hectàrees, que equivalen a un 40% de les 1.071 hectàrees de cultiu que es van cremar en aquest incendi.

L'ajut també pretén compensar les càrregues financeres per operacions de finançament formalitzades amb l'Institut Català de Crèdit. D'aquesta tipologia d'ajut, també s'han rebut 11 sol·licituds. La Generalitat va posar a disposició dels afectats línies de crèdit amb condicions avantatjoses, per import de 5 M€, que s'articulen a través de l'Institut Català de Finances. Els interessos, estimats en 0,8 M€, seran bonificats íntegrament pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

El número de sol·licituds rebudes es distribueix per comarques i modalitat d'ajut de la següent manera:

D'aquests 85 ajuts sol·licitats, 3 són joves, 10 Agricultors Professionals, 46 Empreses Agràries Prioritàries i 26 altres.

Els beneficiaris de l'ajut hauran de contractar l'assegurança per al conreu afectat, dins el període de 5 anys a partir de la formalització del préstec o la resolució de la concessió de l'ajut.

Les condicions de la línia d'assegurança estableixen que depenent del grau d'afectació, no s'ha d'assegurar la producció fins que no estiguin recuperades, i per tant, aquestes finques no comporten un cost en l'assegurança.

En relació als ajuts establerts per a comunitats de regants, s'han presentat dues sol.licituds per la reparació i restauració de les infraestructures hidràuliques de regadiu i la rehabilitació de les xarxes de reg.