11/06/2019

Canal Xerta-Sénia, eleccions

En reunió plenària i constituent de la Comunitat General de Regants del Canal Xerta-Sénia, ahir dilluns 4 de novembre es va reunir a la seu social que l'entitat, l'assemblea de membres per tal d'elegir la primera Junta de Govern i altres òrgans de direcció.

Com a resultat d'aquesta assemblea, el nou president electe passa a ser Josep Lluís Gimeno, naturals de Santa Bàrbara i de 55 anys, qui va obtenir 59 vots, front els 41'9 de la segona candidatura que també es va presentar. Van participar de la votació els diferents representants de les 13 Comunitats de Regants beneficiades pel projecte de regadiu.

En aquesta assemblea també es van elegir Vicepresident, Secretari i els Presidents de les àrees econòmica, tècnica, de coordinació i Jurat de Regs. Aquests resultats seran traslladats als comuners, així com als Ajuntaments, Governs de la Generalitat i de l'Estat, i a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.

El nou President ha volgut agrair la tasca que ha dut a terme durant els últims anys el President sortint, Lluís Cortiella, i al mateix temps ha animat al món de la pagesia a continuar adherint-se al reg del Canal Xerta-Sénia per poder transformar i millorar la renda agrària del sector.