11/15/2019

Atorgament a l'Associació Cultural del Matarranya del Premi Mariano Nipho 2019


L'associació literària Poiesis i la publicació Compromiso y Cultura han tingut l'amabilitat d'atorgar a la nostra entitat el premi "Mariano Nipho" 2019 dintre de la categoria de Cultura.

L'acte d'entrega del premi se celebrarà al Teatre Municipal d'Alcanyís, el dissabte 30 de novembre a les 20:00 hores, i serà recollit per nostre President d'Honor Artur Quintana i Font.